ชี้เหตุชะลอลงทุนรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ - ตลิ่งชัน

รฟม.ออกมาเคลียร์ปัญหาสร้างสีส้มจบแค่ “บางขุนนนท์” ชะลอช่วงต่อไปตลิ่งชันโดยให้ใช้สายสีแดงแทน หวังช่วยประหยัดค่าลงทุนสายสีส้มด้านตะวันตก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวถึง แนวทางในการแก้ปัญหาการทับซ้อนของแนวสายทางรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และตลิ่งชัน-ศาลายา ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) กับรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรม-ตลิ่งชัน ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช โดยได้ข้อสรุปว่า ให้ รฟม.ก่อสร้างสายสีส้ม โดยเริ่มที่สถานีบางขุนนนท์ โดยชะลอการก่อสร้างช่วงจากบางขุนนนท์-ตลิ่งชันไปก่อน เนื่องจากมีแนวเส้นทางของสายสีแดงอยู่แล้ว และในอนาคตหากปริมาณผู้โดยสารในช่วงจากบางขุนนนท์-ตลิ่งชันเพิ่มมากขึ้น อาจจะมีการพิจารณาให้ รฟม. ดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมในช่วงดังกล่าว

“ตอนนี้ ยังไม่ได้ยกเลิกสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ตลิ่งชัน ยังคงเป็นไปตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชน 10 สาย แต่ให้ชะลอการลงทุนออกไปก่อน เพราะประเมินว่าผู้โดยสารช่วงแรกไม่หนาแน่นมากสามารถใช้โครงข่ายของสายสีแดงได้ แต่ในอนาคตหากจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นสามารถพิจารณาให้ รฟม.ลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติมได้”

ทั้งนี้ การชะลอในส่วนของสายส้ม ด้านตะวันตกไปก่อนช่วงบางขุนนนท์-ตลิ่งชัน ซึ่งมีระยะทางประมาณ 3-4 กม.นั้น นอกจากลดปัญหาการทับซ้อนของเส้นทางแล้วยังเป็นการลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน ซึ่งคาดว่าจะประหยัดค่าก่อสร้างได้เกือบ 7,000 ล้านบาท เนื่องจากสายสีส้มตะวันตกโครงสร้างเป็นระบบใต้ดินค่าก่อสร้างจะสูงกว่าสายสีแดง ที่ในช่วงดังกล่าวมีโครงสร้างระดับดิน นอกจากนี้ สถานีบางขุนนนท์จะเป็นสถานีร่วม มีโครงสร้าง 3 ระดับเพื่อให้ผู้โดยสารเชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้า 3 สายที่มาเจอกันพอดี โดยสายสีส้มจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเป็นรถไฟฟ้ายกระดับ และสายสีแดงอยู่ระดับดิน

สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และตลิ่งชัน-ศาลายา ระยะทางรวม 20 กม. เงินลงทุน 19,042.14 ล้านบาท มี 7 สถานี ได้แก่ สถานีธนบุรี-ศิริราช สถานีจรัญสนิทวงศ์ สถานีตลาดน้ำตลิ่งชัน สถานีตลิ่งชัน (สถานีร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-ตลิ่งชัน) สถานีบ้านฉิมพลี สถานีกาญจนาภิเษก สถานีศาลาธรรมสพน์ และสถานีศาลายา

ส่วนสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรม-ตลิ่งชัน ระยะทาง 16.4 กม. เงินลงทุน 123,354 ล้านบาท เดิมมีทั้งหมด 12 สถานี ได้แก่ สถานีประชาสงเคราะห์ สถานีดินแดง สถานีราชปรารภ สถานีประตูน้ำ สถานีราชเทวี สถานียมราช สถานีหลานหลวง สถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สถานีสนามหลวง สถานีศิริราช สถานีบางขุนนนท์ และสถานีตลิ่งชัน (สถานีร่วมกับสายสีแดง) ซึ่งข้อสรุปใหม่จะเหลือ 11 สถานี โดยสิ้นสุดที่สถานีบางขุนนนท์

นอกจากนี้ ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) มีมติให้ กทม.ยกเว้นการปฏิบัติตามมติครม.เรื่องพื้นที่ที่ควรกำหนดให้ระบบรถไฟฟ้าเป็นระบบใต้ดินในการดำเนินโครงการขนส่งมวลชนขนาดรอง สายสีทอง ช่วง กรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน เนื่องจากใช้งบประมาณการก่อสร้างไม่สูงและไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์และมีความสำคัญต่อการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของกทม.

อีกทั้งโครงการระบบขนส่งมวลชนสายสีทอง ระยะที่ 2 ช่วงถนนสมเด็จเจ้าพระยา – ถนนประชาธิปก มีแนวเส้นทางอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีความอ่อนไหวและตั้งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดอนงคารามวรวิหาร วัดพิชยญาติการามวรวิหาร วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร และอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคินทร์บรมราชชนนี ซึ่งขณะนี้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศ (คชก.) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป

Close Comments

Comments are closed.