1 ก.ค.เริ่มเดินรถมินิบัสแทนรถตู้ 13 เส้นทาง

กรมการขนส่งทางบก เตรียมเสนอผลศึกษาการปรับเปลี่ยนรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นรถมินิบัส ต่อกระทรวงคมนาคมภายในสัปดาห์นี้ คาดเริ่มให้บริการ 13 เส้นทาง 1 กรกฎาคมนี้  

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยผลการศึกษารถมินิบัสขนาดไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่จะนำมาทดแทนรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 เส้นทางกรุงเทพฯ – ต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมเสนอให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กระทรวงคมนาคม พิจารณาภายในสัปดาห์นี้ ก่อนประกาศบังคับใช้ 

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก จะให้ บขส. เป็นผู้จัดหารถมินิบัสมาวิ่งทดแทนรถตู้สาธารณะ โดยนำร่อง 55 คัน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

รูปแบบเบื้องต้น รถมินิบัส จะมีขนาดไม่เกิน 20 ที่นั่ง มีความกว้าง 2.55 เมตร ยาว 10 เมตร และสูง 3.20 เมตร เป็นรถที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก อาทิ มีประตูฉุกเฉินทั้งด้านข้างและด้านบน  มีช่องทางเดินระหว่างกลาง  และอุปกรณ์ส่วนควบ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร     
ส่วนการติดตั้งระบบจีพีเอสในรถตู้สาธารณะ จะเร่งรัดการติดตั้งให้เสร็จภายใน 31 มีนาคมนี้ ซึ่งขณะนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วกว่า 1,500 คัน จากจำนวนรถตู้ทั้งหมด 5,000 คัน

Close Comments

Comments are closed.