แห่วิจารณ์แซด สอบใบขับขี่แบบใหม่ เพิ่มอบรม 15 ชม.ค่าใช้จ่ายพุ่ง 6,000 บาท

หลังจากกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งเรื่องการปรับปรุงเงื่อนไขการสอบใบอนุญาตขับขี่ใหม่ ทั้งเรื่องเวลาการอบรม จากเดิม 5 ชั่วโมง เป็น 15 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ที่ถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มทางเลือกในการสอบ ให้สามารถสอบกับโรงเรียนสอนขับรถรถยนต์เอกชนได้ โดยกำหนดค่าเรียนไม่เกิน 6,000 บาท และมีเงื่อนไขว่าทางโรงเรียนต้องใช้หลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้น

เรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมแล้วเหรอ ผลักภาระมาให้ประชาชนหรือเปล่า เพราะเวลาอบรมที่เพิ่มมา นั่นหมายความว่าคนทำงานก็ต้องเพิ่มจำนวนวันลาด้วย และเวลาอบรมที่เพิ่มขึ้น คิดว่าจะได้ประโยชน์จริงๆ หรือไม่ เพราะถ้าหากยังใช้วิธีการอบรมแบบเดิมๆ คือ การเปิด CD ให้ดู มีคนบรรยายนิดหน่อย คุณค่าการอบรมก็เท่าเดิม บางคนก็มองว่าเรื่องนี้เอื้อประโยชน์ให้โรงเรียนสอนขับรถมากไป แทนที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องกฎเกณฑ์การสอบ ไปเพิ่มอัตราโทษ เวลาทำผิดจะดีกว่าไหม ก็เรียกว่านานาจิตตัง แต่ความคิดเห็นในเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องร้อนๆ ในโลกออนไลน์ทีเดียว
 
สรุปความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่า การที่จะไปสอบกับโรงเรียนสอนขับรถ คือคุณไปสมัครเรียนด้วยและสอบไปด้วยในคราวเดียว แต่ใครที่ขับรถเป็นอยู่แล้ว ก็ไปสอบกับกรมการขนส่งฯ ได้เหมือนเดิม ไม่ได้หมายความว่า ต่อไปนี้ทุกคนจะต้องไปสอบกับโรงเรียนสอนขับรถเท่านั้น และเรื่องสำคัญที่ผู้ขับขี่ควรคำนึงถึงมากกว่าการสอบก็คือ มีใบอนุญาตขับขี่แล้ว ต้องมีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนด้วย

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.