'แท็กซี่'ขอขึ้นค่าโดยสารอีกสารภาพปัญหาปฏิเสธรับคนยังมีอยู่

นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ทางเครือข่ายฯจะเข้ายื่นหนังสือต่อ กระทรวงคมนาคม ให้เร่งแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ผิดกฎหมาย (บริการเรียกแท็กซี่ผ่าน แอพพลิเคชั่น) ให้ได้โดยเร็ว

นอกจากนี้จะขอให้ กระทรวงคมนาคม พิจารณาทบทวนต้นทุนการให้บริการที่แท้จริง อีกครั้งเพื่อให้เพียงพอต่อค่าครองชีพของ ผู้ขับแท็กซี่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้เคยมีการเสนอต่อกระทรวงคมนาคมให้ปรับขึ้นค่าโดยสาร อีก 25% แต่ได้รับอนุมัติปรับขึ้นมาเพียง 13% โดยได้ปรับขึ้นไปแล้วปีที่ผ่านมา 8% โดยเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาคุณภาพการให้บริการได้

ส่วนปัญหาแท็กซี่บางคันปฏิเสธรับ ผู้โดยสารนั้น นายวิฑูรย์กล่าวว่า การที่แท็กซี่อ้างเหตุผลในการปฏิเสธผู้โดยสารในชั่วโมง เร่งด่วนถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะประเด็นนี้ ทางอู่รถแท็กซี่ส่วนใหญ่ได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาในการเปลี่ยนกะรถให้ไม่ตรงกับชั่วโมงเร่งด่วนอยู่แล้วการปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารถือว่าไม่ถูกต้อง

นายวิฑูรย์กล่าวว่า อย่างไรก็ดีขณะนี้ทางเครือข่ายฯได้พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น Smart Taxi ขึ้นเพื่อเข้ามาอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ให้บริการและให้สามารถแข่งขันกับรถแท็กซี่ ที่ผิดกฎหมาย หรือบริการผ่านแอพพลิเคชั่นได้ ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GPS ในรถแท็กซี่ มีระบบสแกนบัตร ผู้ขับขี่, มีระบบการเชื่อมโยงอัตราค่าโดยสารที่จะลิงค์กับแอพพลิเคชั่น, มีการติดตั้งกล้องหน้ารถ, มีหน้าจอแสดงตนผู้ขับและความเร็วรถ รวมถึงระบบมิเตอร์แบบดิจิทัล

สำหรับระบบดังกล่าวได้พัฒนามากว่า 4 ปีแล้ว และได้มีการดำเนินการขออนุญาต ใช้งานกับ กรมการขนส่งทางบกมา แต่เนื่องจากขณะนี้ยังติดเงื่อนไขระเบียบปฏิบัติที่ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกที่ต้องมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากกรมการขนส่งทางบกจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ โดยในส่วนของเครื่องพิมพ์ใบเสร็จนั้นมองว่าปัจจุบันไม่จำเป็น เนื่องจากแอพพลิเคชั่นดังกล่าวมีหลักฐานอัตราค่าโดยสารจะแสดงอยู่แล้วและตามปกติแท็กซี่ทั่วไปก็ไม่มีการให้สลิปแล้ว

ปัจจุบันกลุ่มแท็กซี่ประมาณ 6 สหกรณ์ หรือคิดเป็นจำนวนแท็กซี่ 20,000 คัน ที่เข้าร่วมการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ ซึ่งได้เตรียมที่จะ เพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมให้ถึง 50,000 คัน จึงต้องการให้ทางกรมการขนส่งทางบก เร่งพิจารณาเงื่อนไขการใช้แอพพลิเคชั่น ให้สามารถใช้ให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากล่าช้ามาหลายปีแล้ว

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/nnd/2619649

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.