เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ยึดสารตั้งต้นผลิตไอซ์ 4 ตัน จ.เชียงราย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง จังหวัดเชียงราย ตรวจยึดสารโซเดียมไซยาไนด์ (sodium cyanide) ที่ในใบสำแดงแจ้งเป็นน้ำตาลทราย จำนวน 80 กระสอบ น้ำหนักรวม 4,000 กิโลกรัม ต้นทางมาจากกรุงเทพมหานคร โดยฝากมากับบริษัทขนส่ง เพื่อไปปลายทางที่อำเภอแม่สาย ระบุชื่อผู้ส่งนายวิเชียร และผู้รับนายยาว (ไม่ทราบนามสกุล)

จากข้อมูลของบริษัทฯ พบมีการส่งสินค้าในลักษณะนี้แล้วถึง 3 ครั้ง รวม 120 กระสอบ คาดว่าอาจนำไปเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไอซ์ ของกลุ่มนักค้ายาเสพติด

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.