อนาคตโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0

กรุงเทพฯ–25 พ.ย.–สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) สถาบันการศึกษาภายใต้การสนับสนุนของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาหัวข้อ "อนาคตโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งในยุคประเทศไทย 4.0" โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ นอกจากนี้พีไอเอ็มได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดตั้งหลักสูตรและจัดพิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ( The Faculty of Logistics and Transportation Management : LTM) ที่มาพร้อมกับงานเสวนาพิเศษเรื่อง "ทิศทางโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่งของประเทศไทย" โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมพูดคุย อาทิ คุณดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, คุณนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรื่องแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก), ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด และคุณชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ (ประเทศไทยและอินโดจีน) DHL Express International LTD ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 16 อาคารซีพีออลล์อคาเดมี่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ


อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2557880

Close Comments

Comments are closed.