หนทางของกรุงเทพแชมป์มหานครรถติด พิกัดข่าวทั่วไทย

หนทางของกรุงเทพแชมป์มหานครรถติด

พิกัดข่าวทั่วไทย

หลังจาก ทอมทอมประกาศผลการจัดอันดับเมืองที่รถติดมากที่สุดในโลกในช่วงเวลาเร่งด่วน ปรากฎว่ากรุงเทพยังคงครองแชมป์เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน อะไรที่ยังคงทำให้กรุงเทพมีปัญหาสภาพการจราจร ไปติดตามจากรายงานพิเศษ 

อีกครั้งที่เมืองหลวงของไทยครองแชมป์เมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก ในช่วงเวลาเร่งด่วนหลังเลิกงาน ถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตามผลสำรวจของทอมทอม (TomTom) บริษัทผู้ผลิตจีพีเอสของเนเธอร์แลนด์จากการติดตามสถานการณ์จราจร 390 เมือง ใน 48 ประเทศทั่วโลก 

สำหรับกรุงเทพมหานคร ปัญหาใหญ่เกิดจากความล้มเหลวของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ คนกรุงเทพยังคงต้องอดทนกับการคาดการณ์เวลาไม่ได้ หรือต้องจ่ายค่าเดินทางแพงขึ้นหากต้องการเวลาที่แน่นอน ทำให้ผู้คนไม่สามารถเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนได้อย่างแท้จริง ผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถใช้บริการขนส่งมวลชนบางประเภท ขณะที่คนชั้นกลางมักเลือกจะใช้รถส่วนตัวมากกว่าขนส่งมวลชน เพราะสะดวกกว่าและค่าใช้จ่ายแทบไม่ต่างกัน 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา การแก้ปัญหาจราจรได้กลายเป็นหัวข้อหาเสียงทุกครั้ง ทั้งการผลักดันส่วนต่อขยายขนส่งมวลชน, ลดราคาค่าโดยสาร หรือการใช้นวัตกรรมการเดินทางรูปแบบใหม่ๆ แต่เมื่อถึงเวลา การแก้ปัญหาก็มักกลายเป็นเกาไม่ถูกที่คันไปทุกครั้ง 

ตัวอย่างที่ร้อนที่สุด คือ กรณี รถโดยสารด่วนพิเศษ บีอาร์ที ที่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะยกเลิกบริการในเดือนเมษายนนี้หรือไม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วคือความขัดแย้ง จาก 1 เลนถูกกั้นไว้ระหว่างคนที่ใช้งานกับคนที่ใช้รถ หรือแม้แต่ 1 กม.ที่หายไปของรถไฟฟ้าสายสีม่วง เช่นเดียวกับโครงการจักรยานสาธารณะ ที่สร้างภาพลักษณ์มหานครสีเขียวให้กรุงเทพเป็นตัวเลือกของคนเดินทาง แต่ตำแหน่งสถานีกลับไม่ตอบโจทย์และกลับกลายเป็นส่วนเกินของทางเท้า จึงไม่แปลกที่รถยนต์ยังคงเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งของการเดินทาง ส่งผลท้องถนนในกรุงเทพเต็มไปด้วยรถที่เบียดเสียดกัน จนกลายเป็นเรื่องคุ้นชิน 

เรื่องนี้ นักผังเมืองมองว่า ปัญหาทั้งหมดสะท้อนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการวางแผนที่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน และการแก้ปัญหาจราจรนั้นไม่มีสูตรตายตัว หนทางคือต้องนำอุปสรรคทั้งหมดมาพิจารณาและหาทางออก ทั้งเรื่อง ต้นทุนค่าใช้จ่าย ต้นทุนทางเวลา และการเชื่อมต่อระหว่างระบบ โดยต้องคำนึงถึงผู้ใช้ระบบขนส่งมวลชนเป็นอันดับหนึ่ง ที่สำคัญที่สุดคือทุกคนต้องยอมลดพื้นที่ส่วนตัวเพื่อความสะดวกส่วนรวม หวังว่าในปีต่อไป กรุงเทพจะสละแชมป์มหานครแห่งรถติดลงได้เสียที

Close Comments

Comments are closed.