สแกนเนียพลาทูนนิ่ง' ลดค่าน้ำมันได้ 12%

การเกิดขึ้นของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายและอินเทอร์เน็ต นับเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่เว้นแม้แต่ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งล่าสุด สแกนเนีย ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีรถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์จากสวีเดน ได้พัฒนาและทำการทดสอบนวัตกรรม "สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง" (Scania Platooning) ซึ่งเป็นการควบคุมการขับขี่ที่เชื่อมต่อเป็นรูปขบวนรถบรรทุกแบบต่อเนื่องผ่านเทคโนโลยีสัญญาณ 5G 

แนวคิดในการพัฒนาเทคโนโลยี สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง เกิดจากนโยบายสำคัญที่ต้องการค้นคว้าพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการขนส่งอย่างยั่งยืน ทั้งการช่วยลดมลพิษในอากาศที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสังคมโลกซึ่งในทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากกอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงถึง 1.3 ล้านคน และ 95% ของอุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นจากมนุษย์ 

หลักการทำงานของเทคโนโลยี "สแกนเนียพลาทูนนิ่ง" จะใช้การเชื่อมต่อขบวนรถด้วยระบบการสื่อสารแบบไรสายผ่านเทคโนโลยี 5G ทำให้สามารถขับขี่รถเป็นขบวนด้วยระบบอัตโนมัติช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยบังคับทิศทาง เส้นทางการเดินทาง ความเร็ว การออกตัวและหยุดรถ โดยเมื่อผู้ขับขี่รถนำขบวนรถออกคำสั่งระบบก็จะทำการสื่อสารไปยังรถขบวนให้ปฏิบัติตาม หรือ หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับรถในขบวน ระบบก็จะทำการส่งสัญญาณไปยังรถทั้งหมดได้รับทราบและปฏิบัติตามคำสั่งของรถนำขบวน 

นอกจากนั้นยังมีระบบ Senor Fusion ซึ่งเป็นเรดาร์และกล้องติดตั้งอยู่กับรถ เพื่อนำสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์และประมวลผลการทำงาน โดยบางครั้งระบบเรดาห์และกล้องก็สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากกว่ามนุษย์ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงระบบ AI ในรถยังสามารถพัฒนาให้สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และ ปฏิบัติงานให้ได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในขั้นต่อไป 

เทคโนโลยี สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง ส่งผลประโยชน์ให้ต่อการขนส่งอย่างยั่งยืนในหลายด้าน ซึ่งการวิ่งเป็นขบวนรถช่วยลดแรงต้านอากาศทำให้ประหยัดน้ำมันลงได้ถึง 12% ช่วยลดต้นทุกการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งลดมลพิษสู่อากาศน้อยลงด้วย นอกจากนั้น การวิ่งเป็นขบวนมีการเว้นระยะห่างระหว่างรถที่พอเหมาะ จึงช่วยลดความแออัดบนท้องถนน และ สำคัญที่สุดคือในเรื่องของความปลอดภัยเพราะเทคโนโลยีอัตโนมัติเหล่านี้ จะช่วยลดข้อผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นจากมนุษย์ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ 

ส่วนการวิจัยและการพัฒนานั้น สแกนเนีย ได้ประกาศความร่วมมือกับ อิริคสัน (Ericsson) ในงาน World Congress in Barcelona เมื่อเดือนมีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อทำการวิจัยร่วมกัน ซึ่ง อิริคสัน จะทำการวิจัยในเรื่องการเชื่อมต่อของรถบนระบบ 5G ส่วน สแกนเนีย จะพัฒนาเทคโนโลยีของรถให้สามารถปฏิบัติงานและเชื่อมต่อเข้าหากันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยล่าสุด สแกนเนีย ได้มีการทดสอบ สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง ในการใช้งานจริงที่ประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีการวิ่งทดสอบระหว่างท่าเรือในประเทศสิงคโปร์บนท้องถนนและการบรรทุกน้ำหนักจริง 

สำหรับการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานจริงโดยทั่วไปนั้น ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการทั้งในเรื่องความพร้อมต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะเปิดใช้โดยทั่วไปได้ในบางประเทศหลังปี 2563 ทั้งนี้ สแกนเนียยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมรูปแบบต่างๆ อีกมากมายเพื่อขับเคลื่อนผลกำไรธุรกิจไปพร้อมๆ กับการขนส่งอย่างยั่งยืน 

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและ VDO การทดสอบ สแกนเนีย พลาทูนนิ่ง รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ของสแกนเนียได้ที่ได้ที่ 

https://www.youtube.com/watch?v=X3fF6m4ks1g 

https://www.youtube.com/watch?v=C8SH-U5_p5Q 

หรือ www.scania.co.th | www.facebook.com/scaniathailandgroup | www.youtube.com/c/scaniathailandgroup | www.instagram.com/scania_th_group/ | https://twitter.com/Scania_TH

Close Comments

Comments are closed.