สำนักงานขนส่งปัตตานีเตือนเจ้าของรถดัดแปลงป้ายอาจถูกจับปรับถึงขั้นยึดรถ

สำนักงานขนส่งปัตตานีเตือนเจ้าของรถดัดแปลงป้ายอาจถูกจับปรับถึงขั้นยึดรถ

         
       ปัตตานี – สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานีออกเตือนเจ้าของรถที่ดัดแปลงป้ายทะเบียน อาจถูกจับปรับได้ เพราะถือเป็นการทำผิดกฎหมาย และขั้นหนักอาจถึงการยึดรถอีกด้วย
       
       วันนี้ (21 ก.พ.) นายสมศักดิ์ อัพภาสกิจ ขนส่งจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏว่ามีเจ้าของรถบางรายใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเอง เช่น ทำด้วยกระดาษ หรือใช้การเขียนด้วยลายมือ โดยมีการแปลงตัวเลขอาระบิกเป็นเลขไทย หรือการใช้ตัวอักษรประจำหมวดเป็นคำที่มีความหมายไม่ดี รวมถึงกรณีที่เจ้าของรถยนต์นำวัสดุ หรือแผ่นสติกเกอร์ไปติดทับจนบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียน นำแผ่นป้ายทะเบียนรถไปตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิก ที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้
         
 

สำนักงานขนส่งปัตตานีเตือนเจ้าของรถดัดแปลงป้ายอาจถูกจับปรับถึงขั้นยึดรถ

         
       สำหรับหมายเลขทะเบียนสวยที่นำออกประมูล หรือการนำป้ายพลาสติกที่สกรีนลายกราฟิกไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถ จะทำให้เพื่อมอบเป็นป้ายประมูล ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้แผ่นป้ายทะเบียนมีลักษณะไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือนำวัสดุหรือสิ่งอื่นใดมาปิดบัง หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ายทะเบียนรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท
       
       แต่หากตรวจพบว่า เป็นป้ายทะเบียนปลอม หมายเลขทะเบียนไม่ตรงกับป้ายวงกลม ไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนรถ และรายละเอียดของตัวรถ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 265 ฐานปลอมเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 15,000 บาท และอาจถูกยึดรถเพื่อส่งตรวจพิสูจน์หลักฐานหาที่มาของตัวรถ เนื่องจากอาจเป็นรถที่ถูกโจรกรรมมา หรือนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรม
         
 

สำนักงานขนส่งปัตตานีเตือนเจ้าของรถดัดแปลงป้ายอาจถูกจับปรับถึงขั้นยึดรถ

         
       ขนส่งจังหวัดปัตตานี กล่าวเพิ่มเติมว่า แผ่นป้ายทะเบียนรถเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้เจ้าของรถสำหรับนำไปติดไว้ที่ด้านหน้า และด้านหลังรถตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี จึงขอความร่วมมือประชาชน และเจ้าของรถปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้อง โดยเฉพาะการตกแต่ง หรือแก้ไขดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียนโดยไม่ตั้งใจ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์อาจมีความผิดตามกฎหมาย
       
       ทั้งนี้ กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุด หรือสูญหาย เจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ทดแทนของเดิม โดยติดต่อที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน พร้อมเอกสาร ได้แก่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หากไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจมาแสดง ในอัตราแผ่นป้ายละ 100 บาท พร้อมค่าธรรมเนียม 5 บาท โดยจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ภายใน 15 วัน สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

Close Comments

Comments are closed.