สระแก้ว จัดโครงการ Happiness for ALL : ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน

 

        สระแก้ว – ขนส่งจังหวัดสระแก้ว จัดโครงการ Happiness for ALL : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยทุกคน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน
       
       วันนี้ (24 ก.พ.) ณ เรือนบูรพาพัช รีสอร์ท อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ Happiness for ALL : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน
       
       นางนันทยา ใฝ่เมตตา ขนส่งจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบของขวัญให้แก่ประชาชน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความห่วงใย ใส่ใจต่อผู้พิการ และความใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
       
       โดยครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 21 ราย เป็นมูลค่า 971,000 บาท โดยอุปกรณ์ที่มอบให้ผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุหลายรายการ เช่น รถนั่งธรรมดา รถนั่งแบบธรรมดาแบบปรับเอนได้ เบาะรองนั่งกันแผลกดทับ ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ เตียงนอน 3 ไก ขาเทียมระดับเข่า ขาเทียมระดับเหนือเ้ข่า และขาเทียมระดับใต้เข่า
       
       ทั้งนี้ ถือเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้พิการ สร้างความมั่นใจว่าภาครัฐ และสังคมไม่ได้ทอดทิ้ง ให้ผู้ประสบภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

สระแก้ว จัดโครงการ Happiness for ALL : ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน
Close Comments

Comments are closed.