พิชิต เร่งกทท.บริหารสินทรัพย์ทำกำไร

 

พิชิต เร่งกทท.บริหารสินทรัพย์ทำกำไร

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 17.38 น.

Share

A A A ขยายตัวอักษร

พิชิต เร่งกทท.บริหารสินทรัพย์ทำกำไร
     

 

นายพิชิต อัคราทิตย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยม และให้นโยบายการบริหารงาน กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ว่าการท่าเรือฯนั้น ถือเป็นองค์กรแห่งความหวังที่จะพัฒนาเพื่อรองรับไทยแลนด์4.0 โดย 80%นั้น การท่าเรือฯเป็นองค์กรที่รับผิดชอบการขนส่งสินค้า ทั้งส่งออก และนำเข้าของประเทศไทย ซึ่งมีการตัวเลขด้านการขนส่งสินค้าทางน้ำประมาณ 8ล้านทีอียู. ในอนาคตการท่าเรือฯจะมีการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้รองรับเพิ่มขึ้นอีกกว่า 18ล้านทีอียู.โดยตั้งเป้าไว้ในปี 2565  ทั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยเพื่อก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากให้ดำเนินการเรื่องของการเพิ่มปริมาณรองรับสินค้าแล้ว ยังต้องควบคู่กับคุณภาพด้านการให้บริการ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการท่าเรือฯนั้น จะต้องมีการสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางราง ทางอากาศ รวมถึงการขนส่งขายฝั่งทะเล โดยการพัฒนาระบบดังกล่าวนั้น มีความจำเป็นที่ต้องเกิดพค้อมกัน เพื่อที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ด้านการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบนั้น ก็จะสอดคล้องกับการพัฒนาระบบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)
         

 

นอกจากนี้  ยังมีประเด็นสำคัญที่ได้หารือร่วมกับผู้บริหารการท่าเรือฯในส่วนของการบริหารสินทรัพย์  ซึ่งการท่าเรือฯในปัจจุบันมีสินทรัพย์กว่า 50,000ล้านบาท แต่มีผลตอบแทนที่ได้ประมาณ 700 ล้านบาทต่อปี หรือเฉลี่ยผลตอบแทนอยู่ 1.2% เท่านั้น ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เร่งดำเนินการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ที่มีดังกล่าวให้ได้ถึงสูงขึ้นมา หรืออาจเทียบเท่าองค์อื่นเช่นกรมธนารักษ์ หรือองค์กรทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  โดยมีผลตอบแทนที่อยู่4-5% อย่างไรก็ตาม พื้นที่ในส่วนของท่าเรือกรุงเทพ มีอยู่ประมาณ 700ไร่ และท่าเรือแหลมฉบับมีประมาณกว่า 3,000ไร่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องเร่งพัฒนาให้ได้ผลตอบแทนเทียบเท่ากับองค์กรดังกล่าว ทั้งนี้ คาดว่า อย่างไรก็ตาม การนำระบบเทคโนโลยีมาใช้กับองค์กร หรือการบริการ ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญที่จะเป็นการพัฒนาองค์กรและบุคคลกรให้เกิดความยั่นยืน และเป็นการตอบสนองกับการพัฒนาประเทศได้

Close Comments

Comments are closed.