'พิชิต'ตรวจแหลมฉบังดูศูนย์ขนส่งฯ

771132

รัฐมนตรีช่วยฯ คมนาคม ลงพื้นที่แหลมฉบังติดตามความคืบหน้า โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ

ในวันนี้นายพิชิต อัคราทิตย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระบบการจราจรทางน้ำ และโครงการ Single Rail Transfer Operator หรือ โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ทั้งนี้โครงการดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่โซน 4 ระหว่างท่าเทียบเรือชุด B และ C มีเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่ ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก รวมทั้งการบริหารและประกอบการเองภายใต้การตั้งหน่วยธุรกิจ (BU) ของโครงการ ภายใต้งบประมาณลงทุนเกือบ 3 พันล้านบาท ซึ่งจะมีทั้งลานขนถ่ายตู้สินค้าทางรถไฟ (Rail Yard) รางรถไฟ จำนวนหกพวงราง แต่ละรางมีความยาว 1,224-1,434 เมตร ที่สามารถจอดขบวนรถไฟได้รางละ 2 ขบวน รวม 12 ขบวนในเวลาเดียวกัน และจะมีการติดตั้งเครื่องมือยกขนตู้สินค้าชนิดเดินบนราง (Rail Mounted Gantry Crane : RMG) ซึ่งสามารถทำงานคร่อมรางรถไฟได้ทั้ง 6 ราง ในเวลาเดียวกัน โดยมีเป้าหมายที่จะบรรทุกขนถ่ายสินค้าในแต่ละขบวนได้แล้วเสร็จในเวลา 1 ชั่วโมง และในเวลา 13.00 น.จะเดินทางโดยรถไฟไปยัง ICD ลาดกระบัง ตรวจสภาพรถไฟทางคู่และติดตามการแก้ไขปัญหาการจราจร ICD ลาดกระบัง

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.