พัทยาถกแก้ปัญหารถขนส่งสินค้าเกี่ยวสายไฟ

พัทยาถกแก้ปัญหารถขนส่งสินค้าเกี่ยวสายไฟ

        ศูนย์ข่าวศรีราชา – เมืองพัทยาเรียกผู้ประกอบการที่มีรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ร่วมหาแนวทางแก้ไข หลังที่ผ่านมา สร้างปัญหารถเกี่ยวสายไฟฟ้าจนได้รับความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค 
       
       บ่ายวันนี้ (23 มี.ค.) ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พล.ร.อ.ศรีวิสุทธิ์ รดารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมการใช้ยานพาหนะขนส่งสินค้าที่มีผลกระทบต่อสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร โดยมีตัวแทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และตัวแทนผู้ประกอบการห้างร้านที่มีรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวางแนวทางการแก้ไขปัญหา หลังที่ผ่านมา พบว่ารถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เหล่านี้จะขับรถไปเกี่ยวสายไฟจนได้รับความเสียหาย และส่งผลกระทบต่อประชาชน
       
       ตามที่ได้มีข้อกำหนดระยะความสูงของสายไฟฟ้าและสายสื่อสารต้องมีความสูงจากพื้นดินในระยะ 5.50 ม.และ 5.90 ม. โดยสายสื่อสารจะอยู่ต่ำกว่าสายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนให้มีความสูงเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เป็นเหตุให้ระยะความสูงของสายสื่อสารลดลงจากเดิม ซึ่งกรณีดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาการขับรถยนต์ส่งสินค้าขนาดใหญ่ไปเกี่ยวพันกับสายไฟจนเกิดความเสียหาย เสาไฟฟ้าหักโค่น และไฟฟ้าดับ ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง
       
       ด้วยเหตุนี้เมืองพัทยาจึงได้เรียกกลุ่มผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ต่างๆ เข้าร่วมพูดคุยเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยการร้องขอให้มีการเปลี่ยนขนาดรถขนส่งสินค้าให้มีขนาดเล็กลง หรือมีการปรับระดับความสูงเพื่อลดปัญหาการเกี่ยวพันสายไฟฟ้า หรือสายสื่อสารที่อาจจะเกิดขึ้นอีก พร้อมให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าให้เพิ่มความระมัดระวังต่อเรื่องดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม เมืองพัทยาจะได้ลงพื้นที่สำรวจจุดสุ่มเสี่ยง เพื่อจัดทำป้ายเตือนในเรื่องความสูงเพื่อเป็นแนวทางป้องกันอีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน
       
       ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าวด้วยว่า ขนาดของรถขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน แต่สาเหตุน่าจะเกิดจากสายสื่อสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดสายไฟหย่อนยานลงมาจนทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็พร้อมจะเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้รับทราบ และดำเนินการแก้ไขตามแนวทางการขอความร่วมมือของเมืองพัทยาด้วย
       
       อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นชี้แจงว่า หากพบว่าบริเวณใดที่มีสายไฟฟ้า หรือสายสื่อสารหย่อนยานขอให้ผู้ประกอบการแจ้งมายังการไฟฟ้าเพื่อเป็นผู้ประสานงานเรื่องดังกล่าวไปยังบริษัทที่มีสายสื่อสาร หรือสายเคเบิลในการดำเนินการผูกมัดรวมสายไฟไม่ให้ตกลงมาต่ำกว่าระยะความสูงที่กำหนด เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนต่อไปด้วยเช่นกัน 
 

พัทยาถกแก้ปัญหารถขนส่งสินค้าเกี่ยวสายไฟ

        
 

พัทยาถกแก้ปัญหารถขนส่งสินค้าเกี่ยวสายไฟ
Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.