“ผู้ว่าฯกทม. ตรวจความพร้อมและเปิดทดลองเดินรถเสมือนจริง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีแบริ่ง-สมุทรปราการ”

          กทม.ทดลองวิ่งรถไฟฟ้าข้ามจังหวัด ประเดิมเปิดใช้สถานีสำโรง สถานีแรกประตูสู่สมุทรปราการ
          (15 มี.ค.60) เวลา 10.30 น. : พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้บริหารบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) ผู้บริหารบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และสื่อมวลชน เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายสายสีเขียว จากสถานีอ่อนนุช ไปยังสถานีแบริ่ง เพื่อเปิดการทดลองเดินรถเสมือนจริงโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จากสถานีแบริ่ง – สถานีสำโรง จำนวน 1 สถานี โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย นายสุรพงศ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายบัณฑิต ศิริตันหยง ประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีเปิดการเดินรถเสมือนจริง
          แบริ่ง-สำโรง เชื่อมกรุงเทพฯ สมุทรปราการ เดินทางสะดวกทันใจสู่ย่านธุรกิจและแหล่งเรียนรู้
          ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า การเดินทางสะดวก และใช้ชีวิตสะดวก เป็น 1 ใน 5 นโยบายทันใจของกรุงเทพมหานคร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนไม่เฉพาะชาวกรุงเทพมหานครเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ที่เข้ามาพักอาศัย ทำงาน และสัญจรผ่านด้วย ซึ่งโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าข้ามจังหวัดแห่งแรก ระหว่างกรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรปราการ โดยรัฐบาลได้มอบหมาย รฟม. รับผิดชอบด้านการก่อสร้างงานโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน และให้กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ เพื่อให้เกิดการเดินรถที่ต่อเนื่อง ประชาชนไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายขบวนรถระหว่างสถานีแบริ่งและสถานีสำโรง จึงมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการเดินทาง อีกทั้งจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับระบบอัตราค่าโดยสารของประชาชนอีกด้วย เนื่องจากปัจจุบัน กทม.เป็นผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง อยู่แล้ว ทำให้สามารถใช้ระบบการเดินรถเดียวกันระหว่างต่อขยายสายสีเขียว ช่วงสถานีอ่อนนุช-แบริ่ง และช่วงสถานีแบริ่ง-สมุทรปราการ

          เปิดเต็มระบบปลายปี 61 ลดปัญหาจราจร พร้อมรับการเชื่อมต่อขนส่งสายสีเหลืองในอนาคต
          โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ นับเป็นเป็นความร่วมมือระหว่าง กทม. รฟม. และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชนสองเมืองสามารถเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ย่านธุรกิจและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเมื่อเปิดให้บริการเดินรถทั้งระบบประมาณปลายปี 2561 จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตบางนา และจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม และแหล่งชุมชนซึ่งมีประชาชนพักอาศัยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งสถานีสำโรงเป็นสถานีใหญ่ พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนสายอื่นๆ ในอนาคต เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเชิงพาณิชย์และกลายเป็นศูนย์กลางพัฒนาแห่งใหม่ของฝั่งกรุงเทพฯ ใต้ อีกด้วย

          ทดลองเดินรถเสมือนจริง 15 มี.ค.-2 เม.ย. ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ
          ทั้งนี้ ตามแผนการเดินรถของกทม. ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ กำหนดเปิดให้บริการสถานีแรกที่สถานีสำโรง โดยจะทดลองเดินรถเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-2 เม.ย. 60 โดยในระหว่างทดลองเดินรถเสมือนจริง นอกจากจะเป็นการทดสอบระบบการเดินรถไฟฟ้าแล้ว ยังจะมีการจำลองเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุเพลิงไหม้ รถไฟฟ้าเฉี่ยวชน และการตรวจพบวัตถุต้องสงสัย เป็นต้น เพื่อเป็นการซักซ้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงประสานความร่วมมือและความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะเปิดให้บริการเดินรถแก่ประชาชน ช่วงสถานีแบริ่ง-สำโรง ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.60 เป็นต้นไป

          กทม.รับมติคจร.บริหารการเดินรถส่วนต่อขยายสายสีเขียวทั้งระบบ
          อนึ่ง คณะกรรมการจัดระบบการจราจร (คจร.) มีมติเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.58 เห็นชอบในหลักการให้ กทม.เป็นผู้เดินรถ ไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ต่อมาวันที่ 28 มี.ค.59 กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และกระทรวงการคมนาคม ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามมติคจร. วันที่ 10 มิ.ย.58 เรื่องการมอบหมายให้กทม.เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ จากนั้นวันที่ 28 ก.ค.59 กทม.ได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นผู้บริหารจัดการเดินรถโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายเขียว ช่วงหมอชิต–สะพานใหม่–คูคต และช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ รวมทั้งจัดการติดตั้งระบบการเดินรถ ประกอบด้วย ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล และระบบการสื่อสาร
          สำหรับ โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง–สมุทรปราการ ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 3 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลสำโรงเหนือ เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลบางปู ระยะทางรวม 13 กิโลเมตร มีจำนวน 9 สถานี ได้แก่ 1.สถานีสำโรง (E15) ตั้งอยู่ระหว่างสะพานข้ามคลองสำโรงกับแยกเทพารักษ์ 2.สถานีปู่เจ้าสมิงพราย (E16) ตั้งอยู่บริเวณถนนซอยสุขุมวิท 115 3.สถานีพิพิธภัณฑ์เอราวัณ (E17) ตั้งอยู่บริเวณถนนสุขุมวิทซอย7 4.สถานีโรงเรียนนายเรือ (E18) ตั้งอยู่หน้าโรงเรียนนายเรือ 5.สถานีสมุทรปราการ (E19) ตั้งอยู่หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ 6.สถานีศรีนครินทร์ (E20) ตั้งอยู่บริเวณสะพานข้ามคลองบางปิ้ง 7.สถานีแพรกษา (E21) ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสมุทรปราการ 8.สถานีสายลวด (E22) ตั้งอยู่บริเวณซอยเทศบาลบางปู 45 และ 9.สถานีเคหะสมุทรปราการ (E23) ตั้งอยู่บริเวณซอยเทศบาลบางปู 50 โดยมีศูนย์ซ่อมบำรุงพื้นที่ 123 ไร่ หลังสถานีไฟฟ้าย่อยบางปิ้ง และมีอาคารจอดแล้วจร (park & ride) บริเวณสถานีปลายทางเคหะสมุทรปราการ เนื้อที่ 18 ไร่ สามารถจอดรถได้ 1,200 คัน ส่วนช่วงจากหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ระยะทาง 19 กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี จะเปิดให้บริการเดินรถจากสถานีหมอชิต เชื่อมต่อกับสถานีห้าแยกลาดพร้าว ประมาณต้นปี 2562 และเปิดให้บริการเดินรถตลอดเส้นทาง ภายในปี 2563

 

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

คำค้น: รถไฟฟ้าสายสีเขียว

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.