ทุกฝ่ายมั่นใจเปิดเดินเรือเฟอรรี่หัวหิน-พัทยา เชื่อมโยงการท่องเที่ยวตะวันตก-ออกได้ดียิ่งขึ้น

  ประจวบคีรีขันธ์ – กระทรวงคมนาคม ได้ฤกษ์เปิดเดินเรือเฟอรรี่พัทยา-หัวหิน อย่างเป็นทางการ ทุกฝ่ายมั่นใจการเดินทางท่องเที่ยวข้ามอ่าวไทยจะเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออก และภาคตะวันตกได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาให้บรรทุกทั้งผู้โดยสาร รถยนต์ และการให้บริการขนส่งสินค้า
       
       วันนี้ (12 ก.พ.) ที่ท่าเทียบเรือหาดหัวดอน บ้านเขาตะเกียบ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ พร้อมด้วย นางฉัตรพร ราษฏร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางอรสา อาวุธคม ผอ.ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ หอการค้าสภาอุตสาหกรรม จังหวัดประจวบฯ และเพชรบุรี สมาคมธุรกิจการท่อบงเที่ยวหัวหิน/ชะอำ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ ตำรวจภูธรหัวหิน ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ร่วมให้การต้อนรับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พล.ร.ท.สุรศักดิ์ เมธยาภา ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า และนักท่องเที่ยว สื่อมวลชนที่เดินทางออกจากท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย จ.ชลบุรี โดยสารมากับเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา-หัวหิน มีระยะทาง 116 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง
       
       เนื่องจากวันนี้เป็นการเปิดการเดินเรืออย่างเป็นทางการในวันแรก และมี จอย รินลณี ศรีเพ็ญ ดาราซึ่งได้รับเกียรติเป็นพิธีกร และมีรองนางสาวไทยประจำปี 2559 มาร่วมให้การต้อนรับคณะที่เดินทางมากับเรือเฟอรรี่ในครั้งนี้ด้วย ทำให้บรรยากาศที่บริเวณท่าเทียบเรือหัวดอน บ้านเขาตะเกียบคึกคัก มีทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทยที่เดินทางพักผ่อน ได้เดินทางมาชมเรือเฟอรรี่ที่กำลังเข้าเทียบท่า
       
       นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การเดินเรือเฟอรรี่ข้าวอ่าวไทยจากพัทยา-หัวหิน และจากหัวหิน-พัทยานั้น จะส่งเสริมในด้านการเดินทางท่องเที่ยว และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของทั้งภาคตะวันออก และภาคตะวันตก สิ่งสำคัญยังจะเกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และผู้ประการธุรกิจการท่องเที่ยวด้านต่างๆ อีดก้วย
       
       นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า โครงการเรือเฟอรรี่ข้ามอ่าวไทยพัทยา-หัวหิน เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงนโยบายการท่องเที่ยว และนโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า และบริการเข้าด้วยกันทั้งฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก ซึ่งทางสองฝั่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งจะเป็นการการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการขนส่งของประเทศอีกด้วย โดยในอนาคตรัฐบาลมีแนวคิดและอยู่ระหว่างการศึกษาพัฒนาเรือเฟอรรี่ที่บรรทุกได้ทั้งผู้โดยสาร รถยนต์ และการขนส่งสินค้า ตลอดจนการขยายเส้นทางเรือเฟอรรี่เพิ่มเติมรองรับปริมาณผู้โดยสาร รถยนต์ และการขนส่งสินค้าที่จะมีผู้มาใช้บริการ
       
       นายวรวุฒิ นวโภคิน เจ้าของผู้ได้รับสัมปทานเดินเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทย พัทยา-หัวหิน กล่าวว่า เป็นการดำเนินการโดยบริษัท รอยัล พาสเซ็นเจอร์ ไลน์เนอร์ จำกัด เป็นเรือสปีดโบต ประเภทคาตามารัน ความเร็วสูง ชื่อ “เรือรอยัล 1” เป็นเรือขนาดใหญ่ปรับอากาศ 2 ชั้น มีชั้นประหยัดรวม 286 ที่นั่ง ชั้นธุรกิจรวม 44 ที่นั่ง ห้อง VIP รวม 2 ห้องๆ ละ 8 ที่นั่ง ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง รวมถึงอุปกรณ์ประจำเรือที่มีความปลอดภัย และสิ่งสำคัญเป็นการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงการคมนาคมระว่างภาคตะวันออก และหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตลอดจน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งจะส่งผลดีในด้านธุรกิจการท่องบเที่ยว และถือเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ โดยในขณะนี้จะใช้ท่าเทียบเรือหัวดอน เป็นท่าเที่ยบเรือรับส่งผู้โดยสาร ซึ่งเบื้อต้น ราคาค่าโดยสารขณะนี้อยู่ 999 บาท 

Close Comments

Comments are closed.