ตัวแทน รฟท.ตรวจสอบปัญหารถไฟทางคู่แล้ว จ.นครราชสีมา

ชาวบ้านอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ยิ้มออก หลังผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น

จากความเดือดร้อนของชาวบ้าน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่เกิดจากการใช้งานสะพานและทางลอดใต้รางรถไฟ โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น โดยปัญหาที่พบหลัก ๆ คือ ไม่มีทางเดินเท้า ป้ายและสัญญาณไฟจราจรไม่ชัดเจน รวมถึงปัญหาเส้นทางลอดใต้ทางรถไฟที่แคบ และเกิดน้ำท่วมขัง จนเกิดข้อร้องเรียนมากมายตามที่ 7 สีช่วยชาวบ้าน เคยนำเสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน และผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น บริเวณสถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่ และทางลอดใต้ทางรถไฟ 3 แห่ง คือ ทางแยกมอชูมิตร ชุมชนดอนขุนสนิท และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 202 เพื่อดำเนินการแก้ไข

โดยเบื้องต้นจะเพิ่มป้ายจราจรและสัญญาณไฟ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นการชั่วคราว ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว ทางกรมการขนส่งทางราง และการรถไฟแห่งประเทศไทย จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกำหนดมาตรฐานทางลอดใต้ทางรถไฟในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางให้มากที่สุดต่อไป

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.