คปภ.พร้อมเอาผิดบ.ประกันภัย หากไม่ลดค่าประกันให้ผู้ซื้อที่ติดกล้อง

คปภ.พร้อมเอาผิดบ.ประกันภัยรถยนต์ หากไม่ลดราคาค่าประกันให้ผู้ซื้อที่ติดตั้งกล้องรถยนต์ ยันใช้ได้กับกล้องปกติไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนกล้องที่กรมการขนส่ง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  หรือ คปภ. เปิดเผยกรณีที่มีข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าบริษัทประกันภัยรถยนต์ไม่ลดค่าประกันภัยภาคสมัครใจให้กับประชาชนที่ซื้อพี่ซื้อภายหลังวันที่ 3 มีนาคม 2560 ว่า คปภ.ได้มีคำสั่งนายทะเบียนให้ผู้ประกอบการธุรกิจประกันภัยให้ส่วนลดจากเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์ภาคสมัครใจ 5-10% จากอัตราค่าเบี้ยประกันในปัจจุบัน ในกรณีที่รถยนต์คันดังกล่าวติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ที่ติดตั้งกับรถยนต์ หรือ กล้องติดหน้ารถยนต์ ซึ่งในที่นี้ หมายถึงกล้องติดหน้ารถทั่วไปที่ประชาชนติดตั้งอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องมีการไปติดตั้งหรือจดทะเบียนการติดตั้งกล่องเพิ่มที่กรมการขนส่งทางบกตามที่บริษัทประกันกล่าวอ้างแต่อย่างใด แต่กล้องติดรถยนต์ทุกประเภทที่ใช้ติดตั้งภายในรถยนต์ต้องสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหว แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์ประเภทอื่นที่นำมาดัดแปลงเพื่อให้มีลักษณะใช้งานเดียวกันกับกล้องติดรถยนต์

โดยผู้ที่ติดตั้งกล้องหน้ารถจะได้รับส่วนลดในสัดส่วนเท่าใด ขึ้นอยู่กับข้อเสนอที่บริษัทประกันจากเป็นผู้ดำเนินการให้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของประชาชนการเลือกซื้อประกันและการรับส่วนลดดังกล่าว

ทั้งนี้หากบริษัทประกันไม่ปฎิบัติตามคำสั่งดังกล่าวของ คปภ.ถือว่ามีความผิดมาตรา 90 ตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย มีโทษปรับไม่เกิน 300,000 บาท/ราย หากประชาชนพบทั้งบริษัทประกัน และนายหน้าขายประกันไม่เสนอส่วนลดดังกล่าวให้ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน คปภ. หมาย 1186

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.