ขบ.เปิดจองคิวอบรมทฤษฎีสอบใบขับขี่ ผ่านเว็บไซต์

กรมการขนส่งทางบก เพิ่มช่องทางใหม่เปิดจองคิวเพื่อเข้าอบรมภาคทฤษฎี ผ่านเว็บไซต์ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (รายใหม่)   สอบถามเพิ่มเติม โทร.1584


นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มชั่วโมงการอบรมภาคทฤษฎีเป็น 5 ชั่วโมง  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชนิดชั่วคราวและรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว สามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้า ได้ด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัด, สำนักงานขนส่งสาขาทุกแห่ง หรือทางโทรศัพท์ และสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 5 เปิดให้บริการจองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง ที่เว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/ booking-training/ หรือเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th เลือกเมนู “บริการผ่านอินเทอร์เน็ต” แล้วเลือกหัวข้อ “การจองคิวอบรมในการขอรับใบขับขี่ตามพ.ร.บ.รถยนต์ ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่)” การสมัครลงทะเบียนต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-สกุล ของผู้เข้ารับการอบรมเท่านั้น เมื่อลงทะเบียนแล้วให้บันทึกหมายเลข Ticket ID รวมถึงข้อมูลสถานที่ ห้องอบรม และติดต่อตามวันและเวลาที่นัดหมาย 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าจากทุกช่องทาง ต้องเตรียมหลักฐานมาแสดงในวันอบรมด้วย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ไม่ต้องใช้สำเนา) และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่อายุไม่เกิน 1 เดือน เพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเข้ารับการอบรมจำนวน 5 ชั่วโมง ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบข้อเขียน จึงจะสามารถ นัดหมายวันเวลาทดสอบขับรถได้ โดยต้องดำเนินการสอบขับรถภายในระยะ 90 วันหลังจากผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี
รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การขอรับใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ (ยกเว้นใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ สามารถมอบอำนาจได้) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 (ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2415-7337 ต่อ 204-205 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2433-4773 สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (ถนนสุขุมวิท ตรงข้ามซอยสุขุมวิท 62/1) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2333-0035 ส่วนสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (ถนนสุวินทวงศ์ หนองจอก) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2543-5512 และสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (ฝั่งตรงข้ามตลาดนัดจตุจักร) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 4201-4 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.1584
 

Close Comments

Comments are closed.