ขนส่ง ประสาน สตช.ผ่อนปรนรถตู้

กรมการขนส่งทางบก ประสานตำรวจ ช่วยผ่อนปรนบทลงโทษรถตู้โดยสารสาธารณะ กรณีถูกยึดใบอนุญาตขับรถ เพื่อลดผลกระทบ

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยกรณี สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ขอให้นายกรัฐมนตรี แก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบ โดยเฉพาะกรณีการยึดใบอนุญาตขับรถ ว่า ขณะนี้ ได้ประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พิจารณาใช้บทลงโทษอื่นแทน ในกรณีฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เพราะต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking พร้อมใช้ใบอนุญาตขับรถแสดงตัวตนคนขับรถ 

ส่วนแนวทางการเปลี่ยนรถตู้เป็นมินิบัส เบื้องต้นจะเป็นภาคสมัครใจ โดยผู้ประกอบการที่มีความพร้อม สามารถนำรถมินิบัสมาเปลี่ยนเป็นรถตู้โดยสารได้ทันที  ดังนั้น ผู้ประกอบการรถตู้ในปัจจุบัน ยังใช้รถตู้โดยสารสาธารณะต่อไปได้ตามเงื่อนไขใบอนุญาต และกรมการขนส่งทางบก ยังมีแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนเจ้าของรถตู้ ด้วยการเชิญสถาบันการเงิน มาเจรจาช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.