ขนส่งเชียงใหม่มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี 2560
 
นายนมัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนและงานนิทรรศการแสดงผลงานการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กรมการขนส่งทางบก ได้จัดทำโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2560 มอบให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนปลอดภัยมากขึ้น ผ่านมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยของกรมการขนส่งทางบก และผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งจัดกิจกรรมในการส่งมอบความสุขดังกล่าวขึ้นทั่วประเทศ
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวนทั้งสิ้น 37 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 1 ล้าน 7 แสน 6 หมื่น 6 พันบาท 


ข่าวโดย : วิจิตรา จันเข็ม
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่ 
Close Comments

Comments are closed.