ขนส่งเชียงใหม่นำระบบคิวอาร์โค้ด คุมคุณภาพรถสี่ล้อแดง

ขนส่งเชียงใหม่นำระบบคิวอาร์โค้ด คุมคุณภาพรถสี่ล้อแดง

ขนส่งเชียงใหม่พร้อมทุกภาคส่วน นำร่องยกระดับมาตรฐานรถบริการสาธารณะในจังหวัด โดยเฉพาะรถสี่ล้อแดงหลังเกิดปัญหาร้องเรียนมากมาย เริ่มใช้คิวอาร์โค้ดเข้ามาใช้แก่รถสี่ล้อแดงเป็นกลุ่มแรกเพื่อควบคุมคุณภาพการบริการ
 
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมตัวแทนจากทหารมลฑลทหารบกที่ 33 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำร่องแก้ไขปัญหารถสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งรถสี่ล้อแดง รถสามล้อเครื่อง รถแท๊กซี่มิเตอร์ และรถสาธารณะที่วิ่งระว่างอำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ จากปัญหาที่ยังขาดมาตรฐานของการให้บริการ โดยเฉพาะจากโลกโซเชียลที่นำข้อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบ จึงได้จัดโครงการจัดอบรม พนักงานขับรถสาธารณะ เพื่อยกระดับการให้บริการ ให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ โดยมีเป้าหมายอบรมทุกวันศุกร์ จนครบจำนวนของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด แบ่งการอบรมรุ่นละ 100 คน
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมเบื้องต้นในแต่ละรุ่น จะมีป้ายสติ๊กเกอร์ติดให้เห็นชัดเจน โดยระบุชื่อ หมายเลขทะเบียนรถ ภาพถ่ายผู้ขับรถ ติดไว้ที่มุมซ้ายด้านในตัวรถ พร้อมหมายเลขสายด่วน 1584 และคิวอาร์โค้ดที่จะระบุตัวตน ผ่านระบบของขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในการรับแจ้ง ร้องเรียน หรือติชม ผ่านระบบได้ทันที อีกทั้งผู้ใช้บริการจะสะดวกเมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดไว้ หากกรณีเกิดปัญหา ลืมสิ่งของ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมก็จะร้องเรียนได้ทันที ภายในเว็ปจะมี 3 ภาษาทั้งไทย จีน และอังกฤษ ไว้รองรับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย
 


ข่าวโดย : สุพัฒน์ เลาห์กมล
หน่วยงาน : สทท.เชียงใหม่ 
Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.