ขนส่งเชียงใหม่กำชับรถโดยสารห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกิน

ขนส่งเชียงใหม่กำชับรถโดยสารห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกิน

ขนส่งเชียงใหม่กำชับผู้ขับรถโดยสารสองแถวบรรทุกผู้โดยสารเกิน ถ้าปล่อยให้ผู้โดยสารห้อยโหนแบบเสี่ยงอันตราย จะลงโทษสถานหนัก
 
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน อีกทั้ง ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อโซเชียลมีเดีย ว่ามีรถโดยสารสองแถวจำนวนมากบรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่ง หรือผู้ขับรถปล่อยปละละเลยให้ผู้โดยสารห้อยโหน หรือบางครั้งก็นั่งโดยสารบนหลังคารถ ซึ่งการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร หรืออาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้โดยง่ายแล้ว ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ฐานไม่ดูแลผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในระหว่างโดยสารซึ่งจะมีความผิดทั้งผู้ขับรถและผู้ประกอบการขนส่ง มีโทษปรับ ไม่เกิน 5,000 บาท จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มายังผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ขับรถโดยสารให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ นอกจากนี้แล้วผู้ขับรถโดยสาร ต้องไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง รถต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามกฎกระทรวง เช่น ระบบไฟฟ้า เข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ยางล้อรถ กระจกรถ เป็นต้น
นายชาญชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ขับรถโดยสารสองแถว ให้บริการประชาชน ผู้โดยสารรถด้วยความสุภาพ เน้นความปลอดภัย ไม่บรรทุกผู้โดยสารเกินที่นั่ง ควบคุมดูแลไม่ให้มีการห้อยโหนรถ และไม่ขับรถในลักษณะประมาท น่าหวาดเสียว ไปแล้วนั้น ยังได้สนธิกำลังกับทหารและตำรวจออกตรวจตราตามถนนสายต่าง ๆ หากพบว่ามีการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดทุกราย นอกจากมีการเปรียบเทียบปรับแล้ว ยังมีการพักใช้ใบอนุญาตขับรถผู้ขับรถ 7 วัน และพักการเดินรถเป็นเวลา 7 วัน อีกด้วย ดังนั้นจึงฝากเตือนมายังผู้โดยสารรถ หากท่านโดยสารนอกตัวรถ หรือห้อยโหน หรือยื่นมือแขนส่วนใด ส่วนหนึ่งออกนอกตัวรถ ซึ่งผู้ประจำรถได้เตือนท่านแล้วไม่เชื่อฟัง ท่านก็จะมีความผิดตาม กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติระหว่างการโดยสาร ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท เช่นกัน สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร. 053-279411 ต่อ 112 และโทร 1584 


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่ 
Close Comments

Comments are closed.