ขนส่งฯเผยเดือน ต.ค.59 รถโดยสารสาธาณะทำผิดก.ม. 594 ราย ย้ำ! ต้องบริการดี มีมาตรฐาน และเป็นธรรม

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงการจัดระเบียบและยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยเน้นมาตรฐานการให้บริการที่ดีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นธรรม ภายใต้การติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด โดยกรมการขนส่งทางบกได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเฉพาะเดือนตุลาคม 2559 ดำเนินการตรวจสอบการให้บริการรถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะและรถจักรยานยนต์สาธารณะ รวมทั้งสิ้น 11,285 ราย พบการกระทำความผิดรวม 594 ราย เป็นรถแท็กซี่กระทำผิดจำนวน 316 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด จำนวน 282 ราย ใช้รถไม่จดทะเบียน จำนวน 61 ราย ขับรถไม่แสดงใบอนุญาตหรือสำเนาคู่มือรถ จำนวน 35 ราย นำรถหมดอายุมาให้บริการ จำนวน 34 ราย ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร จำนวน 16 ราย เป็นต้น สำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะพบการกระทำความผิด จำนวน 256 ราย ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด จำนวน 44 ราย นำรถออกนอกเส้นทางโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 27 ราย อุปกรณ์ส่วนควบของตัวรถไม่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ถูกต้อง จำนวน 26 ราย ไม่นำรถเข้าตรวจสภาพตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 21 ราย ไม่นำรถเข้าหยุดหรือจอด ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 12 ราย เป็นต้น ในส่วนของการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะพบการกระทำความผิด จำนวน 22 ราย เป็นการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาให้บริการ จำนวน 10 ราย ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง จำนวน 10 ราย และใช้รถไม่จดทะเบียน จำนวน 2 ราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ขับรถที่กระทำความผิดกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย พร้อมบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ และผู้กระทำความผิดทุกคนต้องเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการที่ดี ปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการให้มีคุณภาพ และป้องกันการกระทำความผิดซ้ำซาก โดยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สำหรับผู้กระทำความผิดที่ไม่มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ ที่ผ่านมาเฉพาะเดือนตุลาคม 2559 พักใช้ใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้ว 4 ราย ได้แก่ ความผิดปฏิเสธการรับจ้างจำนวน 2 ราย และไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร จำนวน 2 ราย สำหรับความผิดอาญาหรือทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างร้ายแรง เช่น การขู่กรรโชก ทำร้ายร่างกายผู้โดยสาร กระทำอนาจาร ดัดแปลงมาตรค่าโดยสาร ส่งตัวดำเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นรถโดยสารสาธารณะไม่ปลอดภัย เอาเปรียบผู้โดยสาร ได้รับบริการไม่เป็นธรรม ระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาสถานที่เกิดเหตุ โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

updated: 24 พ.ย. 2559 เวลา 19:14:43 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.