ขนส่งลงโทษแล้ว หลังว่อนเน็ต คนขับแท็กซี่ทะเลาะผู้โดยสาร เรียกเก็บเงินไม่เปิดมิเตอร์

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

 

จากกรณี มีการแชร์คลิปผ่านโลกโซเชียลว่าแท็กซี่มิเตอร์ได้ทะเลาะกับผู้โดยสาร เนื่องจากเรียกเก็บค่าโดยสาร ไม่เปิดมิเตอร์ และมีการพูดจาข่มขู่กันนั้น กรมขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยได้ติดตามไปยังอู่ผู้ประกอบการแล้ว ปรากฎดังนี้ คือ พบว่ารถที่กระทำความผิดดังกล่าวคือ รถคันหมายเลขทะเบียน ทพ-1714 กทม. ซึ่งเป็นรถที่หมดอายุการใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 6 มิย.57 และนอกจากนี้ยังได้ตรวจพบรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานอีกจำนวน 3 คัน คือ รถคันหมายเลขทะเบียน ทพ-1715 กทม. , ทย-2746 กทม. , ทพ-1323 กทม. โดยมีผู้ถือกรรมสิทธิ์คือสหกรณ์แท็กซี่สามัคคีธรรม จำกัด มีผู้เช่าซื้อคือนายธนกฤต โชควรสิน

 

โดยวันเวลาที่เกิดเหตุตามที่ปรากฎในสื่อออนไลน์ คือรถคันหมายเลขทะเบียน ทพ-1714 กทม. โดยมีนายบุลเสฏฐ์ อินตะวงศ์ชัย เป็นผู้ขับรถ ในการนี้ กตส.ได้พิจารณาดำเนินการลงโทษผู้ประกอบการและผู้ขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ดังนี้ 1.ผู้ประกอบการมีความผิดฐานนำรถที่สิ้นอายุการใช้งานมาให้บริการ ตามมาตรา6(1) ประกอบมาตรา59 จึงได้ดำเนินการยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถดังกล่าว และลงโทษเปรียบเทียบปรับอัตราสูงสุด คันละ 10,000บาท พร้อมทั้งได้ระงับการขอเพิ่มรถเป็นเวลา 6 เดือน 2.ผู้ขับรถมีความผิดฐานไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ตามมาตรา5(2) ประกอบมาตรา58 ลงโทษปรับในอัตราสูงสุดเป็นเงิน 1,000บาท และฐานความผิดแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ตามมาตรา57ฉ ประกอบมาตรา 66/2 ปรับในอัตราสูงสุดเป็นเงิน 1,000บาท พร้อมทั้งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา 30 วัน

 

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

 

Close Comments

Comments are closed.