ขนส่งทางบก เตรียม 6 โครงการความปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ให้ปชช.

ขนส่งทางบก เตรียมส่งมอบ 6 โครงการความปลอดภัย เป็นของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน มุ่งสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยในการเดินทาง

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 59 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขนส่งเตรียมมอบของขวัญปีใหม่ 2560 ให้ประชาชน ด้วยการอำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยในการเดินทาง ด้วย 6 โครงการสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่มีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก กรมการขนส่งทางบกได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชนกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ จัดกิจกรรม ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง ซึ่งในปีนี้ ได้ขยายระยะเวลาดำเนินการรวม 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 59–31 ม.ค. 60 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน โดยจะให้บริการตรวจความพร้อมของรถเบื้องต้นฟรี 20 รายการ ณ จุดบริการที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง

นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ก่อนการเดินทาง จัดกิจกรรมตามโครงการรวมพลัง สร้างสำนึกดี ผู้ขับขี่ไร้แอลกอฮอล์ ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ควบคุม กำกับ ดูแลพนักงานขับรถในสังกัด ตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ (0%) ตลอดการเดินทาง โดยจะดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดจุดพักรถในเส้นทางสายหลักและสายรองทั่วประเทศ พร้อมทั้งเดินหน้าจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัด เน้นมาตรการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงสร้างการยอมรับของประชาชนและผู้ประกอบการ

ในส่วนของการยกระดับมาตรฐานรถแท็กซี่ ได้จัดทำโครงการ TAXI OK / TAXI VIP ยกระดับแท็กซี่ทั่วไทย มั่นใจบริการคุณภาพ ออกแบบระบบการให้บริการทั้งพนักงานขับรถ เจ้าของรถ และผู้ประกอบการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน การให้บริการมีความปลอดภัย ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมและส่งเสริมระบบการให้บริการ เช่น GPS Tracking และแอพพลิเคชั่นเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัย

ส่วนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ยังคงเดินหน้านำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยส่วนหนึ่ง มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน อาทิ ขาเทียม แขนเทียม รถนั่งสำหรับผู้พิการ เตียงนอน รถสามล้อโยกภายใต้โครงการ Happiness for All: ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน และจะเริ่มมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการตั้งแต่เดือน ม.ค. 60 เป็นต้นไป

นายสนิท กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกจะเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริง และพัฒนางานตามหน้าที่ ภารกิจในทุกด้านอย่างไม่หยุดยั้ง โดยได้จัดทำโครงการน้อมนำพระราชปณิธาน เป็นข้าราชการที่ดีของประชาชน สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างสรรค์คุณประโยชน์ด้านอื่นๆ ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติสืบไป เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัย ได้รับบริการที่รวดเร็ว เท่าเทียม และเป็นธรรม

Close Comments

Comments are closed.