ขนส่งจันทบุรีจัดโครงการ Happiness for ALL : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยทุกคน

   จันทบุรี – ขนส่งจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการ Happiness for ALL : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยทุกคน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน
       
       วันนี้ (14 ก.พ.) ห้องจุลมณี 2 โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ Happiness for ALL : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน
       
       นายพรศักดิ์ ไทยเจียมอารีย์ ขนส่งจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบของขวัญให้แก่ประชาชน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความห่วงใย ใส่ใจต่อผู้พิการ และความใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
       
       โดยครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ได้มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 11 ราย เป็นมูลค่า 537,000 บาท เป็นเงินที่ได้มาจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย โดยอุปกรณ์ที่มอบให้ผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุหลายรายการ เช่น รถนั่ง เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ และขาเทียม เป็นต้น
       
       ทั้งนี้ ถือเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้พิการ สร้างความมั่นใจว่าภาครัฐ และสังคมไม่ได้ทอดทิ้ง ให้ผู้ประสบภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนมีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ชาวจังหวัดจันทบุรี ที่ร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยร่วมเป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย 

Close Comments

Comments are closed.