ขนส่งจังหวัดลำปางพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

ขนส่งจังหวัดลำปางพร้อมอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งขาขึ้น และ ขาล่อง เน้นสภาพรถมั่นคงปลอดภัย พนักงานขับรถแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ และห้ามใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด พบฝ่าฝืนลงโทษหนักทุกกรณี
 
นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนอย่างใกล้ชิด มาง สำนักงานขนส่ง จ.ลำปาง ได้ จัดเตรียมรถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้เพียงพอกับความต้องการประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560 ที่จะมาถึง กรณีต้องการนำรถโดยสารไม่ประจำทางมาให้บริการเสริมในช่วงเทศกาล ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเป็นรายกรณี และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามคิดอัตราค่าโดยสารเกิน และต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย
โดยทางสำนักงานส่ง จ .ลำปาง ได้ สั่งเสริมรถโดยสาร จำนวน 20 เที่ยว ต่อวัน เพื่อให้บริการ ประชาชน และ นักท่องเที่ยว ตลอดช่วงวันหยุดยาว ทั้งนี้ หากประชาชน หรือ ผู้โดยสารพบรถโดยสารที่ไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย หรือพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 


ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง 
Close Comments

Comments are closed.