กรมเจ้าท่า ยกระดับความปลอดภัยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำในคลองแสนแสบ

กรุงเทพฯ–16 มี.ค.–โอเคแมส

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกับบริษัท ครอบครัวขนส่ง (2002) จำกัด ยกระดับความปลอดภัยระบบการขนส่งสาธารณะทางน้ำในคลองแสนแสบ โดยในระยะแรกของการดำเนินการอาจมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการรอเรือหรือใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรมเจ้าท่าได้นำปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวันแรกของการยกระดับความปลอดภัยฯ ร่วมหารือกับ บริษัท ครอบครัวขนส่ง (๒๐๐๒) จำกัด เพื่อให้การบริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบเป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย โดยดำเนินการ ดังนี้๑. จัดเที่ยวเรือบริการเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วน

รอบเช้า ตั้งแต่เวลา ๐๗.๒๐ – ๐๘.๓๕ น. โดยเพิ่มความถี่ในการปล่อยเรือท่าต้นทางทุก ๕ นาที และเพิ่มการปล่อยเรือจากท่าสำคัญ ดังนี้

– ท่าเรือเดอะมอลล์บางกะปิ จำนวน ๓ เที่ยว เวลา ๐๗.๒๐ / ๐๗.๕๐ และ ๐๘.๒๕ น.
– ท่าเรือวัดกลาง จำนวน ๒ เที่ยว เวลา ๐๗.๓๕ และ ๐๘.๐๕ น.
– ท่าเรือมหาดไทย จำนวน ๓ เที่ยว เวลา ๐๗.๒๕ / ๐๗.๕๕ และ ๐๘.๓๐ น.
– ท่าเรือ ม. รามคำแหง จำนวน ๒ เที่ยว เวลา ๐๗.๔๐ และ ๐๘.๑๐ น.
– ท่าเรือวัดเทพลีลา จำนวน ๓ เที่ยว เวลา ๐๗.๓๐ / ๐๘.๐๐ และ ๐๘.๓๕ น.
– ท่าเรือรามคำแหง ๒๙ จำนวน ๒ เที่ยว เวลา ๐๗.๔๕ และ ๐๘.๒๐ น.
รอบเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๗.๕๐ – ๑๘.๓๕ น. โดยเพิ่มความถี่ในการปล่อยเรือท่าต้นทางทุก ๑๐ นาที และเพิ่มการปล่อยเรือจากท่าสำคัญ ดังนี้

– ท่าเรือทองหล่อ จำนวน ๑ เที่ยว เวลา ๑๘.๓๕ น.
– ท่าเรืออิตัลไทย จำนวน ๑ เที่ยว เวลา ๑๘.๑๐ น.
– ท่าเรืออโศก จำนวน ๕ เที่ยว เวลา ๑๗.๕๐ / ๑๘.๐๐ / ๑๘.๑๐ /๑๘.๒๐ และ ๑๘.๓๐ น.
๒. ปรับระยะเที่ยวเรือให้สั้นลง เพื่อเพิ่มความถี่ในการเข้าท่าเรือที่มีผู้โดยสารหนาแน่น

๓. ท่าเรือต้นทางในเวลาเร่งด่วน เรือจะรับผู้โดยสารร้อยละ ๗๐ ของจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด เพื่อให้มีพื้นที่รองรับผู้โดยสารในท่าถัดไป

กรมเจ้าท่า ขอประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตนสำหรับผู้โดยสารเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ดังนี้

1. นั่งเต็มจำนวนที่นั่ง ห้ามผู้โดยสารยืนบริเวณที่นั่ง ให้ยืนได้เฉพาะบริเวณที่ว่างส่วนท้ายเรือ

2. เมื่อผู้โดยสารเต็มจำนวนแล้ว ขอให้ใช้บริการเรือในลำถัดไป
3. ขึ้น – ลงเรือด้วยความระมัดระวัง ไม่แย่งกันขึ้น – ลงเรือ
4. ก้าวขึ้น – ลงเรือเมื่อเรือจอดแนบท่าและเจ้าหน้าที่เรือคล้องเชือกกับหลักผูกเรือเรียบร้อย

5. ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำเรือและท่าเรือ
ทั้งนี้ กรมเจ้าท่า ได้เปิดช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้โดยสารในการปรับปรุงการให้บริการ ผ่านทาง Facebook ประชาสัมพันธ์เจ้าท่า / Fanpage กรมเจ้าท่า หรือสายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2618281

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.