กทม.เปิดทดลองเดินเรือโดยสารคลองผดุงฯแล้ว....

นายสุธน อาณากุล รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กรุงเทพมหานครพัฒนาการเดินทางในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเชื่อมต่อการเดินทาง รองรับการแก้ไขปัญหาการจราจร รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสัญจรทางน้ำนั้น กทม. ได้ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนในเส้นทางคลองผดุงกรุงเกษม ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เริ่มจากท่าเรือหัวลำโพงถึงท่าเรือเทเวศร์ โดยในระยะแรก กทม.ได้ปรับปรุงเรือของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 4 ลำ ใส่หลังคาคลุมกันแดด-ฝน จัดที่นั่งจำนวน 12 ที่นั่ง และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ และ กทม.จะทดลองเดินเรือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เริ่มให้บริการเช้าวันนี้ (5 กันยายน 2559) เป็นต้นไป สำหรับวันธรรมดาเรือจะให้บริการ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ 06.00 – 09.00 น. และ 16.00-20.00 น. ระยะห่างลำละ 20 นาที เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน

ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เรือจะให้บริการระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น. ระยะห่างลำละ 30 นาที เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเส้นทางคลองผดุงเกษมและบริเวณโดยรอบ

เส้นทางเดินเรือจะเริ่มตั้งแต่ท่าเรือหัวลำโพงถึงท่าเรือเทเวศร์ ผ่าน 9 ท่าเรือ ประกอบด้วย 1.ท่าเรือหัวลำโพง 2.ท่าเรือนพวงศ์ 3.ท่าเรือยศเส 4.ท่าเรือกระทรวงพลังงาน 5.ท่าเรือแยกหลานหลวง 6.ท่าเรือนครสวรรค์ 7.ท่าเรือราชดำเนินนอก 8.ท่าเรือประชาธิปไตย และ 9.ท่าเรือเทเวศน์ นอกจากนี้ เพื่อขยายการเดินทางของประชาชนให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับเรือด่วนเจ้าพระยาที่ท่าเรือเทเวศร์ กทม.ได้ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพิ่มเติมจำนวน 1 ท่า คือ ท่าเรือตลาดเทวราช คาดว่าแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้กลางเดือนกันยายนนี้

การเดินเรือคลองผดุงกรุงเกษมในวันนี้ เป็นการทดลองเดินเรือโดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ซึ่งจะมีการประเมินผลการให้บริการและความพึงพอใจของประชาชน ซึ่งในระยะต่อไป กทม.จะขยายและเชื่อมการเดินทางในรูปแบบการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ โดยจะจัดหาเรือโดยสารเพิ่มเติม อีกจำนวน 6 ลำ คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการเริ่มเดินเรือได้ประมาณเดือน มี.ค.2560

อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/local/bkk/452533

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.