ย่างกุ้งพัฒนาใช้บัตรจ่ายรถเมล์-รถไฟ

ย่างกุ้งพัฒนาใช้บัตรจ่ายรถเมล์-รถไฟ

โดย

 ฐานเศรษฐกิจ

 –

3 March 2560

231

ย่างกุ้งพัฒนาใช้บัตรจ่ายรถเมล์-รถไฟ

Advertisement

นครย่างกุ้ง กำลังจะเจริญลํ้าหน้าอีกหลายเมืองในอาเซียน เมื่อทางการจะนำเทคโนโลยีล่าสุดมาอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 3 ล้านคน สามารถใช้บัตรใบเดียวจ่ายค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟและระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้ ตั้งเป้าเริ่มใช้ปลายเดือนเมษายนปีนี้

การนำ ระบบเงินพลาสติกมาใช้จ่ายค่ารถเมล์รถไฟ ในนครย่างกุ้ง เป็นคำประกาศที่มาจากนายเพียวมิน เต็น (Phyo Min Thein)มุขมนตรีนครย่างกุ้งที่ระบุว่าทางการกำลังนำระบบการจ่ายเงินค่าโดยสารระบบขนส่งสาธารณะด้วยบัตร ซึ่งมีมาตรฐานระดับนานาชาติมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารเกือบ 3 ล้านคนในนครย่างกุ้ง

มุขมนตรีนครย่างกุ้งให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เมียนมาอีเลฟเว่นว่า “ทางการจะนำระบบ วายพีเอส หรือย่างกุ้งเพย์เมนต์ซิสเต็ม มาใช้ภายในเดือนเมษายนนี้ โดยนครย่างกุ้งจะทำให้มั่นใจได้ว่าบัตรวายพีเอส จะใช้ได้กับรถเมล์ รถไฟ และระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้ และเนื่องจากเมียนมาเป็นประเทศท้ายๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่นำระบบการจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรมาใช้ทำให้เป็นระบบที่ทันสมัยมากหลายประเทศในอาเซียนยังไม่มีใช้”

นายเพียว มิน เต็น ไม่ได้ระบุว่าพันธมิตรต่างประเทศรายใดที่ช่วยนครย่างกุ้งในการพัฒนาระบบจ่ายค่าโดยสารด้วยเงินพลาสติก แต่ใหสั้มภาษณส์ ื่อท้องถิ่นว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศจะช่วยปฏิรูประบบขนส่งมวลชนของเมือง โดยเน้นว่าองค์กรความร่วมมือนานาชาติของญี่ปุ่นหรือไจก้า ให้คำมั่นว่าจะช่วยผู้บริหารนครย่างกุ้งในเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง

“ระบบการจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรจะช่วยเราพัฒนาระบบขนส่งมวลชนได้อย่างมาก เพราะระบบนี้จะช่วยให้เราได้ตัวเลขผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ชัดเจนซึ่งเมื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วจะทำให้การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการทำได้ง่ายขึ้น”

มุขมนตรีนครย่างกุ้งระบุว่า บัตรวายพีเอส ไม่ได้เป็นเครื่องมือตัวเดียวที่ช่วยให้นครย่างกุ้งพัฒนาระบบข้อมูลของการใช้บริการขนส่งมวลชนในแบบดิจิตอลฝ่ายบริหารนครย่างกุ้ง ยังได้สั่งให้เจ้าของรถเมล์ต้องติดตั้งระบบจีพีเอส และกล้องซีซีทีวีภายในตัวรถด้วยเพื่อหน่วยงานรัฐสามารถควบคุมดูแลรถเมล์ได้ทุกสายทาง

นอกจากภายในตัวรถแล้วฝ่ายบริหารนครย่างกุ้ง ได้สั่งให้มีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทีวี ตามศาลาป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟและสี่แยกไฟแดง โดยจะมีการปรับปรุงศาลาป้ายรถเมล์ 250แห่งให้ทันสมัยภายในครึ่งแรกของปีนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสตรีและป้องกันการลักทรัพย์บนรถเมล์

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,240 วันที่ 2 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.