สแกนเนียมุ่งสร้างกำไรอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจขนส่ง

สแกนเนีย จัดอบรมทักษะการขับขี่ชั้นสูงมุ่งสร้างกำไรอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจขนส่ง เน้น 3 หัวใจหลักที่นักขับสแกนเนียมืออาชีพต้องมี ทั้งการใช้รถสแกนเนียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขับขี่ประหยัดเชื้อเพลิง และ สร้างความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นบนท้องถนน

หลักสูตรการอบรมทักษะการขับขี่รถขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ของ สแกนเนีย ครอบคลุมทั้งรถโดยสารและรถบรรทุก โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การขับขี่เบื้องต้น Scania Driver Training มุ่งเน้นให้ผู้ขับขี่มีความรู้และความชำนาญในการใช้รถสแกนเนียได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมการดูแลรถให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา ระยะเวลาการอบรม 1 วัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานรถสแกนเนียมาก่อน หรือ กลุ่มลูกค้าที่ต้องการทบทวนทักษะนักขับให้มีความรู้ความชำนาญในการใช้รถสแกนเนียเพิ่มขึ้น และการฝึกอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูง Advance Driver Program (ADP) มุ่งเน้นพัฒนาทักษะผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นเทรนเนอร์ หรือครูผู้ฝึกสอนพนักงานขับรถบรรทุกและรถโดยสาร ให้มีความรอบรู้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปยังนักขับต่อไป นายอำนาจ ทองทัย ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขับรถ บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวว่า “นี่ถือเป็นการอบรมหลักสูตรพิเศษที่สแกนเนียจัดทำขึ้นสำหรับผู้ฝึกสอนพนักงานขับ และนักขับผู้มีประสบการณ์ ที่ต้องการพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิคการขับขี่ให้เพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญคือสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้อย่างมืออาชีพ สามารถผลิตพนักงานขับที่มีคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นแก่บริษัทต้นสังกัด ซึ่งเป็นการต่อยอดผลกำไรทางธุรกิจอย่างยั่งยืนให้กับลูกค้าสแกนเนีย”

ข่าวยานยนต์ ThaiPR.net — พฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2557176

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.