สั่ง'กฟผ.-กกพ.'ขยายเขตกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเพิ่ม

"รมว.พลังงาน" สั่ง "กฟผ.-กกพ." ขยายเขตกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเพิ่มเกินกว่ารัศมี 5 กม. ครอบคลุมเส้นทางขนส่งเชื้อเพลิงอีก 2 ตำบล 3,320 ครัวเรือน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการกำกับกิจการพลังาน (กกพ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ดำเนินการตามข้อเสนอของคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อศึกษาการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่ 

โดยให้ กฟผ.พิจารณาแนวทางการขยายเขตกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเกินกว่ารัศมี 5 กิโลเมตร ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ จากเดิมที่ครอบคลุมในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลปกาสัย และตำบลคลองขนาน โดยจะขยายให้ครอบคลุมไปถึงพื้นที่เส้นทางขนส่งเชื้อเพลิง ซึ่งจะสามารถครอบคลุมในพื้นที่เพิ่มเติมอีก 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะศรีบอยา และตำบลตลิ่งชัน ซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมประชาชนในพื้นที่อีกประมาณ 3,320 ครัวเรือน ได้รับเงินกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สาธารณสุข อาชีพ และการจ้างงานต่อไป 

รวมถึง กระทรวงพลังงาน และกฟผ. จะสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคใต้ โดยจะมีนโยบายใหม่ รับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กแบบผสมผสานในรูปแบบสัญญาเสถียร(SPP Hybrid Firm) และการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากแบบสัญญาเสถียรตามช่วงเวลา(VSPP Semi-Firm) รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มในพื้นที่ภาคใต้ โดยปัจจุบันโรงไฟฟ้ากระบี่ของ กฟผ. ได้มีการใช้น้ำมันปาล์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่บ้างแล้ว เพื่อพยุงราคาน้ำมันปาล์มในช่วงที่ราคาตกต่ำเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ กฟผ.พร้อมจะรับซื้อส่วนเพิ่มของชีวมวลคงเหลือประมาณ 150 ตันต่อวัน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 

พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ยืนยันว่าจะบริหารจัดการในพื้นที่โครงการ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งด้านแนวทางให้มีคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบการทำงานของโรงไฟฟ้า ซึ่งจะมีตัวแทนภาคประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดกระบี่เข้าร่วมตลอดอายุโรงไฟฟ้าตั้งแต่เริ่มเริ่มก่อสร้างจนถึงสิ้นสุดการผลิตเพื่อร่วมกันรับรู้และแก้ไขผลกระทบจากโรงไฟฟ้าต่อไป

Close Comments

Comments are closed.