รฟม.-บีอีเอ็ม MOU1สถานีแล้ว

รฟม.-บีอีเอ็ม MOU1สถานีแล้ว

 

 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน ในพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม ผู้รับจ้างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า จัดการเดินรถไฟฟ้า และบริหารการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน – บางซื่อ  พร้อมด้วย  นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมี พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานกรรมการ รฟม. และนายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ รฟม. ให้การต้อนรับ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับประชาชน  แ ละเพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรในเมือง ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560นั้น ได้มีการอนุมัติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ว่าจ้าง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ บีอีเอ็ม ดำเนินการติดตั้งระบบ และการให้บริการส่วนต่อระหว่าง 1 กิโลเมตร ระหว่างโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางซื่อ) และโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ)  โดยมีวงเงินลงทุนโครงการ  918,488,046 บาท

 

"สำหรับการดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถเปิดทดลองระบบได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และจะมีการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนสิงหาคม 2560 นี้ ซึ่งเอกชนระบุว่าจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรมอยู่ที่ 25,000 คนต่อวัน หากการเชื่อมต่อ 1 กิโลเมตร เปิดให้บริการแล้ว คาดว่าจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 15-20 % ทั้งนี้ มีแผนจะจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดการใช้บริการควบคู่ด้วย"

 

นายพีระยุทธ สิงห์พัฒนากุล ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวถึงอัตราค่าโดยสารภายหลังโครงข่ายเชื่อมต่อสมบูรณ์ ว่าจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ (บอร์ด) เพื่อพิจารณาอีกครั้งว่าจะใช้อัตราเดิมที่เริ่มต้นจาก 16-42 บาทหรือไม่  นอกจากนี้ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง – บางแค และบางซื่อ – ท่าพระ มีระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร แบ่งเป็น ช่วงหัวลำโพง – บางแค ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน 4 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี สำหรับช่วงบางซื่อ – ท่าพระ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีสถานียกระดับจำนวน 8 สถานี ปัจจุบันมีความก้าวหน้าการก่อสร้างงานโยธา 89.16% มีกำหนดเปิดให้บริการภายในปี 2563

Close Comments

Comments are closed.