ปรับราคาแท็กซี่ตจว. เปิดอ้าซ่ารถรับจ้าง

รัฐบาลดอดให้ขึ้นค่ารถแท็ก ตจว. 2 กม.แรก จาก 50 บาท เป็น 100 บาท รถติดเป็นนาทีละ 5 บาทแหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้อนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่มิเตอร์) ที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร พ.ศ…. โดยสาระสำคัญคืออนุญาตให้ปรับขึ้นค่าโดยสารให้ในช่วง 2 กิโลเมตรแรก จากปกติ 50 บาท เป็น 100 บาท กิโลเมตรต่อไปปรับเพิ่มจากไม่เกินกิโลเมตรละ 12 บาท เป็น 20 บาท

02 มีนาคม 2558 เวลา 11:45 น….. อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/newspaper/news/350491

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.