จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมพร้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2560

จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมพร้อมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ปี 2560

จังหวัดพะเยา ประชุมเตรียมพร้อมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านคมนาคมและการขนส่ง) ระดับจังหวัด ในการรองรับอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 
 
วานนี้ (28 มี.ค.60) ที่ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการคมนาคมและการขนส่ง) ระดับจังหวัดประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกที่ 34 ตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ได้กำหนดให้มีโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการคมนาคมและการขนส่งระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมใน ด้าน บุคลากร เจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการรองรับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2560 โดยมีแผนการดำเนินการ ประกอบด้วย โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการคมนาคมและการขนส่ง) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 การแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านการคมนาคมและการขนส่ง) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560 การประชุมซักซ้อมแนวปฏิบัติและฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) จำนวน 1 ครั้ง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น ณ เทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา และการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการจริง ในวันที่ 4 เมษายน เวลา 16.00 น. ณ บริเวณหน้าวัดดงพระเจ้า หลัก กม.ที่826 บ้านใหม่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมทั้ง บุคลากร และ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการรองรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ 


ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา 
Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.