คมนาคม โชว์แผนลงทุนรถไฟฟ้า

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เปิดเผยภายหลังร่วมงานสัมมนา Japanese Railway Seminar : Quality Urban Transportation for Your Future โดยมี H.E. Mr. Shiro Sadoshima, Ambassador, Embassy of Japan in Thailand และ Prof. Mr. Tsutomu Murasaki, Executive Director, JORSA และหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมพิธีเปิดการสัมมนาฯ สำหรับการจัดงานสัมมนาฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเทคโนโลยีระบบรางของประเทศญี่ปุ่น องค์ความรู้ด้านการเดินรถและการซ่อมบำรุง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการพัฒนาระบบรางของประเทศไทยในอนาคต  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

 

 

โดยเฉพาะการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้วางแผนการลงทุนพัฒนาระบบรถไฟฟ้า 3 ระบบ ได้แก่  1. การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปัจจุบันกระทรวงคมนาคมกำลังดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายสีส้ม สายสีชมพู และสายสีเหลือง 2. การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าเชื่อมเมืองสู่เมือง โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปสู่เมืองต่าง ๆ ภายในประเทศไทย  3. การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคต่าง ๆ ภายในประเทศไทย และระหว่างประเทศ ซึ่งมีแผนการดำเนินงาน 4 โครงการ ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง เส้นทางไทย – จีน กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กรุงเทพฯ – ระยอง และกรุงเทพฯ – หัวหิน  ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

Close Comments

Comments are closed.