ขีดเส้นตาย! ขนส่งเมืองน้ำดำลงดาบรถขนแกลบดัดแปลง โทษสูงสุดยึดใบอนุญาต


 ขีดเส้นตาย! ขนส่งเมืองน้ำดำลงดาบรถขนแกลบดัดแปลง โทษสูงสุดยึดใบอนุญาต

        กาฬสินธุ์ – ขอเป็นจังหวัดแรกของประเทศ! ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งกฎเหล็กแจ้งรถบรรทุกแกลบดัดแปลงผิดกฎหมาย ต้องเร่งแก้ไขปรับปรุงตัวถังรถให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ขีดเส้นตายภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติพบเห็นวิ่งใช้งานลงโทษขั้นสูงสุด ยึดใบอนุญาตและแจ้งจอด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์นี้
       
       


       
       วันนี้ (23 มี.ค.) ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ นายชีพ น้อมเศียร ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการสัมมนาให้ความรู้ผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกแกลบ โดยมีนายกฤติกร ชาวอ่างทอง นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการขนส่งฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมให้ความรู้และชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา เข้าใจกฎระเบียบ ข้อห้าม และตรวจสภาพรถที่นำมาดัดแปลงเพื่อบรรทุกแกลบซึ่งผิดกฎหมาย
       
       นายชีพ น้อมเศียร ขนส่ง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกแกลบเพื่อส่งเข้าโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นวัสดุก่อสร้างอื่นๆ จำนวนมาก โดยได้ทำการดัดแปลงตัวถังรถให้มีความกว้าง ความยาว และความสูงเพื่อให้สามารถบรรทุกแกลบได้ปริมาณมากๆ ซึ่งเป็นการต่อเติมแบบถาวร ผิดแผกแตกต่างไปจากสภาพเดิมโดยมิได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางบก ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน เพราะการดัดแปลงตัวถังรถดังกล่าว และมีการบรรทุกแกลบให้มีความสูงจะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถเพิ่มสูงขึ้นเป็นสาเหตุทำให้เสียการทรงตัวขณะขับเคลื่อนและอุบัติเหตุพลิกคว่ำได้ง่าย 

 ขีดเส้นตาย! ขนส่งเมืองน้ำดำลงดาบรถขนแกลบดัดแปลง โทษสูงสุดยึดใบอนุญาต

        นายชีพกล่าวอีกว่า เมื่อมีการดัดแปลงต่อเติมรถบรรทุกให้มีขนาดความสูงดังกล่าว ในขณะที่รถบรรทุกแกลบวิ่ง ยังเสี่ยงกับการเฉี่ยวชนกับรถคันอื่น หรือเกี่ยวกับต้นไม้ สายไฟฟ้า หรือสายสื่อสารอื่นๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ แกลบที่บรรทุกยังอาจจะตกหล่นก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นเหตุให้รถที่วิ่งสวนไปมาเกิดอุบัติเหตุได้
       
       “เพื่อป้องกันอันตรายจะอาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่งในเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึง จึงได้เรียกผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกแกลบใน จ.กาฬสินธุ์ เข้ามาทำความเข้าใจ รับฟังแนวทางการใช้รถบรรทุกแกลบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน” นายชีพกล่าว และว่า ที่สำคัญคือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีบนท้องถนนอีกด้วย
       
       โดยในการสัมมนาครั้งนี้ได้ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้รถบรรทุก อาทิ ความปลอดภัยในการใช้รถทำการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะรถ ขนาดสัดส่วน กำหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก การบริหารจัดการข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) และแนวทางการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกฎหมาย
       
       ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกแกลบให้ความสนใจและเข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ 11 ราย ซึ่งได้กำชับให้ทำการแก้ไขปรับปรุงตัวถังรถให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือภายในวันที่ 20 เมษายน 2560 หากกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายยินยอมให้ลงโทษขั้นสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันต่อไป 

 ขีดเส้นตาย! ขนส่งเมืองน้ำดำลงดาบรถขนแกลบดัดแปลง โทษสูงสุดยึดใบอนุญาต

        

 ขีดเส้นตาย! ขนส่งเมืองน้ำดำลงดาบรถขนแกลบดัดแปลง โทษสูงสุดยึดใบอนุญาต

        อย่างไรก็ตาม ในการเข้มงวดและเริ่มตรวจจับรถบรรทุกแกลบผิดกฎหมายที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา ได้ทำการออกใบสั่งและแจ้งปรับไปแล้ว จำนวน 16 คัน โดยกำหนดอัตราปรับตามระเบียบของกรมขนส่งทางบกคันละ 5,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้กำชับหากพบกระทำอีกโดยไม่แก้ไขปรับปรุงตัวถังรถให้กลับมามีสภาพเดิมเหมือนที่มาจดทะเบียน ก็อาจจะได้รับโทษถึงขึ้นยึดใบอนุญาตและแจ้งจอด ทั้งนี้หลังวันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ก็จำเป็นต้องใช้มาตรการเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดังกล่าว 

 ขีดเส้นตาย! ขนส่งเมืองน้ำดำลงดาบรถขนแกลบดัดแปลง โทษสูงสุดยึดใบอนุญาต

        

 ขีดเส้นตาย! ขนส่งเมืองน้ำดำลงดาบรถขนแกลบดัดแปลง โทษสูงสุดยึดใบอนุญาต

Close Comments

ใส่ความเห็น