ขนส่งเมืองช้างมอบอุปกรณ์ช่วยผู้พิการกว่า 10 ราย เผยจัดงบช่วยทั่วประเทศ 84 ล้าน

โดย MGR Online     
16 กุมภาพันธ์ 2560 16:54 น. (แก้ไขล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2560 17:02 น.)
ขนส่งเมืองช้างมอบอุปกรณ์ช่วยผู้พิการกว่า 10 ราย เผยจัดงบช่วยทั่วประเทศ 84 ล้าน
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าฯสุรินทร์ เป็นประธานมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ของสำนักงานขนส่งสุรินทร์ วันนี้ ( 16 ก.พ.)

        สุรินทร์ – ขนส่งเมืองช้างมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการประสบอุบัติเหตุทางถนนกว่า 10 ราย รวมกว่า 6 แสนบาท ตามโครงการความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยทุกคน เผยกรมการขนส่งฯ จัดงบซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศกว่า 84 ล้านบาท พร้อมเปิดประมูลทะเบียนรถเลขสวยสุรินทร์ 10-11 มิ.ย.นี้
       
       วันนี้ (16 ก.พ.) ที่ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ตามโครงการ Happiness for ALL : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน มีผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ชาวจังหวัดสุรินทร์ ที่ร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยร่วมเป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ และเป็นกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
       
       นายสุทิน กลมอ่อน ขนส่งจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบของขวัญให้แก่ประชาชน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความห่วงใย ใส่ใจต่อผู้พิการ และความใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมการขนส่งทางบกได้อนุมัติจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศ จำนวน 1,653 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,038,000 บาท
       
       โดยครั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ได้รับอนุมัติอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 13 ราย 21 รายการ รวมเป็นมูลค่า 624,000บาท เป็นเงินที่ได้มาจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งอุปกรณ์ที่มอบให้ผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุหลายรายการ เช่น รถนั่งไฟฟ้า รถนั่งธรรมดา ขาเทียม แขนเทียม เบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ เตียงนอน และอุปกรณ์อื่นๆ
       
       นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตรงตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อมอบความสุข ความปลอดภัย ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งงบประมาณได้มาจากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นการให้กำลังใจแก่ผู้พิการ สร้างความมั่นใจว่าภาครัฐ และสังคมไม่ได้ทอดทิ้ง ให้ผู้ประสบภัยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข
       
       ทางจังหวัดสุรินทร์ได้เน้นย้ำ รณรงค์ เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คนในปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade Of Action for Road Safety) โดยได้ประสานทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้
       
       ขณะเดียวกัน สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย ได้เข้าร่วมประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยในหมวด “กต สุรินทร์ ” ที่จะทำการเปิดประมูลในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 นี้ 
 

ขนส่งเมืองช้างมอบอุปกรณ์ช่วยผู้พิการกว่า 10 ราย เผยจัดงบช่วยทั่วประเทศ 84 ล้าน

        
 

ขนส่งเมืองช้างมอบอุปกรณ์ช่วยผู้พิการกว่า 10 ราย เผยจัดงบช่วยทั่วประเทศ 84 ล้าน

        
 

ขนส่งเมืองช้างมอบอุปกรณ์ช่วยผู้พิการกว่า 10 ราย เผยจัดงบช่วยทั่วประเทศ 84 ล้าน
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าฯสุรินทร์

        
 

ขนส่งเมืองช้างมอบอุปกรณ์ช่วยผู้พิการกว่า 10 ราย เผยจัดงบช่วยทั่วประเทศ 84 ล้าน

        

Close Comments

Comments are closed.