ขนส่งฯ เผย แท็กซี่ครองแชมป์ถูกร้องเรียนสูงสุด ในช่วง 4 เดือน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าในช่วง 4 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีที่แล้ว ถึงเดือนมกราคม ปีนี้ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ได้รับการร้องเรียนปัญหาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ กว่า 18,300 เรื่อง ซึ่งได้แก้ไขจนได้ข้อยุติแล้วกว่า 15,200 เรื่อง หรือ 83.11 %

โดยรถแท็กซี่ถูกร้องเรียนมากที่สุดถึง 12,900 เรื่อง สูงสุดเป็นเรื่องปฏิเสธรับผู้โดยสาร รองลงมาเป็นเรื่องแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และไม่ใช้มิเตอร์
 
ตามมาด้วยรถโดยสารที่ถูกร้องเรียนมากตามลำดับ ได้แก่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง, รถ 4 ล้อเล็กรับจ้าง และรถ 3 ล้อ หรือรถตุ๊กตุ๊ก ส่วนใหญ่ถูกร้องเรียนเรื่องขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และเรียกเก็บค่าโดยสารเพิ่ม

ส่วนรถโดยสารสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่ถูกร้องเรียนสูงสุด คือ รถเมล์ ขสมก. ซึ่งถูกร้องเรียนปัญหาไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย ขับประมาทหวาดเสียว และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

รองลงมาเป็นรถตู้โดยสารที่ถูกร้องเรียนเรื่องขับประมาทหวาดเสียว แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง

ตามมาด้วยรถเมล์ร่วม ขสมก.ปรับอากาศ, รถโดยสาร บขส. และรถร่วม บขส. และรถเมล์ร่วม ขสมก.รถร้อน ตามลำดับ ส่วนใหญ่ถูกผู้โดยสารร้องเรียนเรื่องขับรถเร็วประมาทหวาดเสียว ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย และแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ

Close Comments

Comments are closed.