ขนส่งสั่งยกเลิกใบอนุญาตโชเฟอร์แท็กซี่หญิง พบประวัติเคยก่อเหตุใช้มีดจี้ขู่ผู้โดยสารมาแล้ว

    จากกรณีผู้ใช้ facebook Yaowalak Chusri โพสต์คลิปคนขับแท็กซี่หญิง ข่มขู่-ตวาดไล่ผู้โดยสาร หลังถูกทักท้วงเรื่องการขับพาออกนอกเส้นทาง จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์  

 

      ล่าสุดวันนี้(29 มี.ค.) กรมการขนส่งทางบกได้เรียกตัว ผู้ขับรถคันดังกล่าวคือ นางผุสดี อัญชัญภาติ พร้อมบริษัทเจ้าของรถ มาสอบสวน  จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นางผุสดี อัญชัญภาติ  มีพฤติกรรม การกระทำผิดในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง ครั้งหนึ่งถึงขั้นใช้มีดจี้ข่มขู่ผู้โดยสาร และ กรมการขนส่งทางบก เคยทำหนังสือ แจ้งไปยังสหกรณ์แท็กซี่ /เจ้าของรถ  ให้ระงับไม่ให้นางผุสดี ฯ เช่าขับรถแท็กซี่ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2560      

กรมการขนส่งทางบกโดย กองตรวจการขนส่งทางบกได้ดำเนินการพิจารณาลงโทษทั้งสหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัดและนางผุสดีฯ ผู้ขับรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ดังนี้ 

 

1.สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ บริษัทเจ้าของรถ มีความผิดฐานยินยอมให้นางผุสดี ฯ เช่าขับ  เป็นความผิดฐานไม่กำกับดูแลตรวจสอบผู้ขับรถให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร   จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ในอัตราสูงสุดเป็นจำนวนเงิน  5,000 บาท  และพิจารณาเพิกถอนทะเบียนรถแท็กซี่คันดังกล่าว  พร้อมทั้งระงับการให้เพิ่มรถเป็นเวลา 6 เดือน  

 

2. นางผุสดี ฯ ผู้ขับรถ  กระทำความผิด ดังนี้ 

  1) ฝ่าฝืนข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและขับรถในลักษณะประมาทหวาดเสียว (มาตรา 5(15/1) ประกอบมาตรา 58/1 ปรับไม่เกิน 5,000.-บาท  

2) กระทำการให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อนถึงจุดหมายปลายทางที่ตกลง (มาตรา 57 เบญจ วรรค 1 ประกอบมาตรา 66/2 ปรับไม่เกิน 1,000.- บาท  

3) แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ (มาตรา 57 ฉ) ประกอบมาตรา 66/2 ปรับไม่เกิน 1,000.-บาท  

4) ขับรถในขณะใบอนุญาตสิ้นอายุ (มาตรา 65) ปรับไม่เกิน 2,000.-บาท  

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะของนางผุสดี ฯ ผู้ขับรถด้วยแล้ว

Close Comments

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.