กรมขนส่งฯ เลื่อนบังคับใช้กฎใบขับขี่ใหม่เป็นปีหน้า

โดย -โต๊ะข่าวเศรษฐกิจ

กรมขนส่งฯ เลื่อนบังคับใช้กฎใบขับขี่ใหม่เป็นปีหน้า

        นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผย ถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านร่างกฎกระทรวงคมนาคมของ ขบ. ฉบับ คือการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุ และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ… และการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการบำรุงรักษาไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง พ.ศ…. ว่า กฎกระทรวงดังกล่าวออกมาเพื่อพัฒนามาตรฐานการขับขี่บนถนนให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งจะใช้บังคับกับทั้งรถจักรยายยนต์และรถยนต์ส่วนบุคคล โดยขณะนี้ ร่างอยู่ระหว่างการรอนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะประกาศบังคับใช้ภายในปี 2561

         ทั้งนี้เนื่องจากขบ. จะต้องใช้เวลาการจัดทำและติดตั้งระบบอออไลน์เพื่อรองรับระบบการสอนและการสอบของโรงเรียนสอนขับรถ ส่วนสาเหตุที่ขบ.จะต้องส่งเสริมให้โรงเรียนสอนขับรถเอกชนเข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนสอนขับรถของขบ.ยังมีน้อยมาก ขณะที่สำนักงานสาขาของขนส่งตามต่างจังหวัดก็ยังมีไม่ครอบคลุม

          นายสนิทกล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายมองว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียนและสอบใบขับขี่ผ่านโรงเรียนเอกชนแพง ซึ่งปัจจุบันที่มีราคาเฉลี่ยสูงถึงคนละ 5,000 บาทว่า กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการทบทวนอัตราค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจจะปรับลดลง เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด และจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

      อย่าไรก็ตามประชาชนยังสามารถไปสอบใบขับขี่กับสำนักงานสาขาของกรมขนส่งตามจังหวัดต่างๆได้ตามเดิม หรือไปเรียนและสอบผ่านโรงเรียนสอนขับรถของขบ. ซึ่งปัจจุบันเสียค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 650 บาทได้ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน4แห่ง คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี เพชรบูรณ์ และชัยภูมิ ซึ่งขณะนี้เตรียมที่จะเปิดเพิ่มอีกหลายแห่ง เช่น ชลบุรี ส่วนภาคใต้ อยู่ระหว่างพิจารณที่ สุราษฎร์ธานี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนภาคกลาง คือนครสวรรค์ ส่วนภาคเหนือคือเชียงใหม่ เป็นต้น

Close Comments

ใส่ความเห็น