กรมขนส่งฯเผยประชาชนพอใจรถสาธารณะ71%

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศปีงบประมาณ 59 รวม 7,415 คน พบว่าพอใจ71.20% ดังนี้ รถหมวด 1 กทม. (รถประจำทางที่ให้บริการใน กทม.) พอใจ 63.12% แต่ยังติงปัญหาความตรงต่อเวลา, รถหมวด 4 กทม. (บริการรอบ กทม. เช่น รถเมล์เล็กในซอยหรือสองแถว) พอใจ 65.87% พบปัญหาการให้บริการของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสาร, รถหมวด 2 (ให้บริการเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดต่างๆ) พอใจ 76.66% แต่ต้องปรับปรุงการให้บริการของพนักงานจำหน่ายตั๋วภายในสถานีขนส่งและท่ารถ, รถแท็กซี่มิเตอร์พอใจ 69.41% เรื่องความเชี่ยวชาญในเส้นทาง ขณะที่มารยาทการขับรถอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง และรถจยย.สาธารณะ พอใจ 75.68% รถเพียงพอในการให้บริการ

นายสนิท กล่าวว่า รถโดยสารสาธารณะในส่วนภูมิภาค รถหมวด 3 (เชื่อมจังหวัด) พอใจ 73.78% โดยเฉพาะด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีขนส่ง, รถหมวด 1 ภูมิภาค (ในเขตเทศบาลใดเทศบาลหนึ่ง) พอใจ 73.99% พอใจป้ายหยุดและจุดจอดรถมากที่สุด  

ส่วนความตรงต่อเวลาพึงพอใจน้อยสุด, ขณะที่รถหมวด 4 ภูมิภาค (เชื่อมอำเภอ) พอใจ 71.13% ทั้งนี้กรมฯจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงต่อไป

Close Comments

Comments are closed.