กรมการขนส่งทางบก เปิดจุดทำใบขับขี่ระหว่างประเทศแห่งใหม่

กรมการขนส่งทางบก เปิดจุดให้บริการออกใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ระหว่างประเทศแห่งใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ

 

โดยจุดให้บริการแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคาร 4 ภายในกรมขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า จุดให้บริการออกใบขับขี่ระหว่างประเทศ หรือ Internationl Driving Permit แห่งใหม่ ได้แยกออกมาจากงานขอใบขับขี่ปกติ มาให้บริการเฉพาะใบขับขี่ต่างประเทศเพียงอย่างเดียว เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย รองรับความต้องการทำใบขับขี่ ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2539 ที่ผ่านมา มีผู้ไปขอทำใบขับขี่ระหว่างประเทศ ทั้งที่ไปศึกษาต่อ ท่องเที่ยว และทำธุรกิจมากถึง 37,396 ราย

Close Comments

Comments are closed.